Skip to main content

Ortodonta Wrocław – Ortodoncja we Wrocławiu,
która przynosi rezultaty

Ortodoncja jest filarem OrthoTeam we Wrocławiu. Filozofia leczenia ortodontycznego dr n. med. Justyny Warmuz sprawia, że pacjenci są leczeni nie tylko skutecznie, ale przede wszystkim w sposób bezpieczny i z poszanowaniem indywidualnej budowy ich twarzy. Filozofia ta powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe, pracę naukową oraz znajomość najwyższych światowych standardów w leczeniu ortodontycznym.

faces first

Leczenie ortodontyczne w mieście Wrocław niesie ze sobą nie tylko zmianę wyglądu zębów w uśmiechu, ale także mniejszą lub większą ingerencję w rysy twarzy. Ortodoncja według założeń Faces First to podejście do leczenia, w którym rezultaty osiągane są z dbałością o każdy szczegół, także o to, by zachować lub poprawić naturalne piękno twarzy. To filozofia, która daje pacjentom o wiele więcej niż tylko proste zęby. Niestety, nie jest to jeszcze standardem w każdym gabinecie ortodontycznym. W OrthoTeam naszą ambicją jest jednak sięgać po więcej.

EVIDENCE BASED MEDICINE

Do leczenia podchodzimy naukowo, nie marketingowo. Nie każdą wadę można błyskawicznie skorygować – w niektórych przypadkach ceną za szybki efekt bywa pogorszenie zdrowia kości i dziąseł, co może niestety ujawnić się dopiero po wielu latach po zakończeniu terapii. W OrthoTeam kategorycznie sprzeciwiamy się takiemu działaniu.

Leczenie planowane jest bardzo precyzyjnie z uwzględnieniem oczekiwań pacjenta, ale także w oparciu o wnikliwą ocenę warunków kostnych i periodontologicznych w jamie ustnej. Skrupulatna diagnostyka cyfrowa oraz komputerowe analizowanie możliwości leczenia pozwalają zaplanować je tak, by uzyskać jak najlepsze i stabilne rezultaty.

DIGITAL SMILE DESIGN

Żyjemy w czasach kiedy estetyka uśmiechu jest priorytetem, zdrowe i proste zęby przyczyniają się do wzrostu pewności siebie oraz znacząco poprawiają komfort funkcjonowania w społeczeństwie.

DSD jest narzędziem pomocnym w komunikacji z pacjentem, pozwala poznać jego oczekiwania estetyczne i wspólnie z zespołem specjalistów zaplanować przebieg leczenia. Indywidualne projektowanie uśmiechu umożliwia ortodoncie określenie właściwej linii uśmiechu, pozwala zwrócić uwagę na stopień ekspozycji dziąseł, symetrię kątów ust i wiele innych parametrów, które są niezwykle istotne, kiedy chcemy uzyskać idealnie proste zęby i piękny uśmiech.

ortodonta wrocław

Przebieg leczenia ortodontycznego w mieście Wrocław

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta poświęcona jest na konsultację, badanie oraz wstępne omówienie potrzeb i oczekiwań pacjenta. Punktem wyjścia do rozważań na temat planu leczenia ortodontycznego jest pobranie kompletu badań diagnostycznych: fotografii zębów, twarzy oraz wykonanie cyfrowych zdjęć rentgenowskich, takich jak cefalogram (rentgenogram boczny głowy) oraz OPG (zdjęcie ortopantomograficzne). Następnie pobierane są wyciski uzębienia lub skany wewnątrzustne. Pozyskana dokumentacja wprowadzana jest do specjalnego programu ortodontycznego i szczegółowo analizowania, co umożliwia przygotowanie indywidualnego planu leczenia.

Druga wizyta

Na tej wizycie omawiamy z pacjentem plan leczenia, pokazujemy zdjęcia fotograficzne, przedstawiamy analizę zdjęć rentgenowskich. Wszystkie szczegóły opisywane są bardzo skrupulatnie: przebieg leczenia krok po kroku, przewidywany czas trwania terapii oraz dokładne koszty. Naszym celem jest leczenie nie tylko skuteczne, ale i komfortowe pod względem finansowym – bez nieprzewidzianych wcześniej dodatkowych kosztów.

Przed rozpoczęciem działań ortodontycznych każdy pacjent kierowany jest do swojego lekarza stomatologa oraz na wizytę higienizacyjną. Jeżeli podczas badania lekarz stwierdzi ubytki próchnicowe, przed montażem aparatu należy je wyleczyć.

Trzecia wizyta

Kolejna wizyta to spotkanie z dyplomowaną higienistką stomatologiczną, która przygotuje zęby do montażu aparatu stałego oraz udzieli szczegółowego instruktażu higieny jamy ustnej. Podczas tej wizyty wykonywany jest skaling ultradźwiękowy, piaskowanie, fluoryzacja i polishing. Jest to wizyta obowiązkowa dla każdego pacjenta, ponieważ zgodnie jako zespół twierdzimy, że utrzymanie zębów w zdrowiu i edukacja pacjentów w zakresie higieny to podstawa naszego działania.

Czwarta wizyta

Na tym etapie lekarz ortodonta montuje aparat stały najczęściej na jeden łuk zębowy, dając tym samym pacjentowi czas na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji w jego życiu i po okresie miesiąca zakłada drugi łuk aparatu. Na tej wizycie pacjenci otrzymują w formie pisemnej pełen plan leczenia ortodontycznego oraz wszystkie zalecenia.

Kolejne wizyty

Leczenie ortodontyczne wiąże się z regularnymi wizytami kontrolnymi. Służą one wprowadzeniu w elementach aparatu zmian, bez których postęp leczenia nie byłby możliwy. Wizyty aktywacyjne odbywają się co 3–4 tygodnie. Co kilka miesięcy lekarz wykonuje dokumentację fotograficzną, omawia uzyskane rezultaty i planuje dalsze działania. Dwa razy do roku pacjenci przychodzą na dodatkowe wizyty higienizacyjne.

3 miesiące przed planowym zakończeniem leczenia ortodontycznego wykonujemy radiologiczną diagnostykę cyfrową. Obraz kliniczny oraz analiza zdjęć rentgenowskich stanowią podstawę do podjęcia decyzji o demontażu aparatu.

Zakończenie leczenia

Podczas wizyty, która trwa około 2 godzin, higienistka stomatologiczna demontuje aparat stały, profesjonalnie oczyszcza zęby oraz wykonuje szczegółową dokumentację uzyskanego efektu. W tym momencie rozpoczynamy fazę leczenia retencyjnego.

Leczenie retencyjne

Po okresie aktywnego leczenia ortodontycznego aparatem stałym następuje faza terapii retencyjnej, która ustalana jest indywidualnie. Leczenie retencyjne ma na celu utrzymanie uzyskanego efektu. Bez tej fazy zęby mogłyby częściowo wrócić do poprzedniego ułożenia. Pacjent otrzymuje wyjmowany aparat retencyjny, który codziennie zakłada na noc. W fazie retencyjnej pierwsza wizyta kontrolna odbywa się po kilku dniach od demontażu aparatu, druga po miesiącu, kolejna po 3 miesiącach, a następnie – raz na 6–12 miesięcy. W przypadku braku wizyt retencyjnych lekarz nie może brać odpowiedzialności za zaistniałe nieprawidłowości zgryzowe.

leczenie ortodontyczne wrocław
usługi ortodontyczne wrocław

Zabiegi wspomagające
leczenie ortodontyczne we Wrocławiu

Czasami leczenie ortodontyczne wymaga dodatkowych, niezbędnych zabiegów, które umożliwiają osiągnięcie pożądanych efektów. W OrthoTeam w Kamiennej Góze działamy interdyscyplinarnie i wszystkie tego typu zabiegi przeprowadzane są na miejscu, w naszym gabinecie.

Wszczepienie mikroimplantów ortodontycznych

Podczas terapii może zaistnieć potrzeba wprowadzenia dodatkowych zaczepów w kości, tzw. mikroimplantów, które umożliwiają skuteczne i precyzyjne przesuwanie konkretnego zęba lub grupy zębów bez zbędnego obciążenia pozostałych zębów w łuku. Stosowane są one także w przypadku braków w uzębieniu, ponieważ bez nich przeprowadzenie leczenia nie byłoby w ogóle możliwe. Mikroimplanty wprowadzane są tymczasowo, tylko na okres prowadzonego leczenia ortodontycznego. Chirurg umieszcza je w kości podczas krótkiego zabiegu w znieczuleniu miejscowym. Wykręcane są najczęściej bezboleśnie przez ortodontę podczas wizyty aktywacyjnej.

Zabieg chirurgicznego odsłonięcia zębów zatrzymanych

Zęby zatrzymane to takie, które nie wyrznęły się w odpowiednim czasie i nadal pozostają pod powierzchnią kości i/lub dziąsła. Przyczyną takiego stanu może być nieprawidłowy kierunek wyrzynania zęba, zbyt mała ilość miejsca w łuku, ale też uraz powstały w dzieciństwie. Zabieg przeprowadzany przez chirurga polega na odsłonięciu zatrzymanego zęba oraz przyklejeniu na jego powierzchni zaczepu ortodontycznego, który umożliwia wprowadzenie zęba na właściwe miejsce.

Kortykotomia – chirurgiczne wspomaganie leczenia ortodontycznego

Kortykotomię wykonuje się w celu ułatwienia przesuwania zębów podczas szczególnych ruchów ortodontycznych. Jest to zabieg chirurgiczny, który można wykonać wyłącznie u osób dorosłych i już po założeniu aparatu stałego. Podczas zabiegu chirurg wykorzystując metodę piezochirurgii pionowo nacina kość, co znacząco mobilizuje ją do przebudowy.

Augmentacja tkanek miękkich

W przypadku, gdy przed leczeniem ortodontycznym zęby pacjenta pokrywa cienka warstwa kości i dziąsła, należy wykonać zabieg pogrubienia dziąsła, co umożliwi bezpieczne przesuwanie zębów w tym obszarze podczas terapii.

najlepszy ortodonta wrocław
zabiegi ortodontyczne wroclaw

Rodzaje aparatów ortodontycznych

W OrthoTeam Wrocław mamy do dyspozycji wiele możliwości. Pacjentów leczymy z wykorzystaniem ortodontycznych aparatów stałych zakładanych zarówno od strony policzkowej zębów, jak i aparatów lingwalnych, które montujemy od strony języka. Prowadzimy również terapię z użyciem szyn, tzw. alignerów. Dobór aparatu ustalany jest indywidualnie i zależy od rodzaju wady zgryzu oraz oczekiwań estetycznych pacjenta. Wszystkie dostępne możliwości omawiane są podczas konsultacji i planowania leczenia.

Aparaty stałe i alignery wykorzystujemy w leczeniu osób dorosłych i nastolatków, natomiast aparaty zdejmowane najczęściej podczas leczenia dzieci.

Aparat zdejmowany

Aparat zdejmowany wykonany jest z akrylowej płyty, z której wyprowadzone są różne elementy metalowe. Mają one za zadanie utrzymać aparat na zębach oraz zmieniać położenie poszczególnych zębów. Kolorowa płyta najczęściej zaopatrzona jest w śrubę, dzięki której aparat wspomaga wzrost pacjenta. Tego typu aparaty stosowane są w celu poszerzenia łuku zębowego lub zabezpieczenia miejsca po przedwczesnej utracie zęba mlecznego.

 
Aparat stały

Aparat stały tworzą zamki, czasami pierścienie oraz drut ortodontyczny. Jego wygląd zależy od rodzaju materiału użytego do produkcji zamków. Możemy wyróżnić dwa podstawowe typy: aparat metalowy i estetyczny (kryształowy). Zamki mogą być zamontowane na widocznej, zewnętrznej powierzchni zębów bądź od strony wewnętrznej – podniebiennej i językowej. Dodatkowo stały aparat ortodontyczny może zawierać zamki w systemie samoligaturującym ze specjalnymi klapkami lub do utrzymania łuku w zamkach mogą być wykorzystywane kolorowe ligatury elastyczne.

 
Alignery

Alignery czyli szyny nakładkowe to niewidoczny aparat ortodontyczny. Podczas terapii pacjenci noszą całkowicie przezroczyste nakładki. Leczenie projektowane jest cyfrowo, co zapewnia precyzję w działaniu i możliwość osiągnięcia doskonałego efektu przy niewielkich wadach zgryzu.

 
Aparaty retencyjne

Rodzaj aparatów retencyjnych określany jest pod koniec leczenia ortodontycznego. Niektórzy pacjenci potrzebują podklejenia do językowej powierzchni zębów stałego retainera, inni otrzymują szyny retencyjne bądź akrylowe aparaty zdejmowane.

 
 

ZOBACZ WIĘCEJ:

Ortodonta Jelenia Góra

Ortodonta Wałbrzych

Ortodonta Kamienna Góra

leczenie ortodontyczne wrocław

EFEKTY LECZENIA ORTODONTYCZNEGO

Leczenie ortodontyczne to fascynująca przygoda dla naszych Pacjentów, która kończy się pięknym uśmiechem, ale też wielka radość dla całego zespołu, że możemy pomóc i przywrócić komuś wiarę w siebie. W naszym gabinecie stosujemy aparaty różnego typu. U najmniejszych Pacjentów najczęściej proponujemy aparaty zdejmowane, a u nastolatków i osób dorosłych aparaty stałe lub alignery (nakładki).
Wprowadzona we właściwym czasie terapia ortodontyczna u dzieci umożliwia dalszy prawidłowy wzrost twarzy, znacząco poprawia estetykę uśmiechu, a przez to wpływa pozytywnie na relacje społeczne.
przed leczeniem
po leczeniu
przed leczeniem
po leczeniu
przed leczeniem
po leczeniu
przed leczeniem
po leczeniu
dziecko – przed leczeniem
dziecko – po leczeniu

CO NAS WYRÓŻNIA?

OrthoTeam to zespół pięciu ortodontek, które dzięki wiedzy i umiejętnościom są wstanie poprowadzić leczenie pacjentów ze wszystkimi wadami zgryzu. Jako zespół, który wciąż się doszkala i wzajemnie konsultuje tworzymy jakość, która przyciąga pacjentów do naszego gabinetu od wielu lat.  Oferujemy kompleksową opiekę ortodontyczną dla dzieci i dorosłych. Leczymy z zastosowaniem aparatów stałych, zdejmowanych oraz za pomocą nakładek. Jako zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zwracamy szczególną uwagę na wnikliwą diagnostykę wady zgryzu i skrupulatne zaplanowanie procesu terapii.

Kim jest ortodonta i dlaczego warto skorzystać z jego pomocy?

Ortodonta Wrocław to specjalista w dziedzinie stomatologii zajmujący się diagnozowaniem oraz leczeniem wad zgryzu oraz deformacji szkieletowych twarzoczaszki. Głównym celem działalności ortodonty jest przywrócenie prawidłowej funkcji zgryzu oraz estetyki uśmiechu. Skorzystanie z pomocy ortodonty jest kluczowe, gdyż nieleczona wada zgryzu może prowadzić do trudności z żuciem, mówieniem, a także do przyspieszonego zużywania się zębów i problemów z dziąsłami. Konsultacja ortodontyczna jest pierwszym krokiem do oceny stanu jamy ustnej pacjenta i jest nieodzowna w procesie planowania skutecznego leczenia.

Podczas badania jamy ustnej, specjalista ocenia zarówno stan zębów, jak i układu kostnego twarzy. Ważnym aspektem jest również ocena higieny jamy ustnej, gdyż ma to bezpośredni wpływ na możliwość założenia aparatu ortodontycznego oraz późniejszą efektywność leczenia.

Leczenie ortodontyczne może obejmować zastosowanie różnych rodzajów aparatów ortodontycznych, zarówno stałych, jak i ruchomych. Kompetencje ortodonty pozwalają mu na dopasowanie odpowiedniej metody leczenia do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjentów. Czas leczenia ortodontycznego jest zmienny i zależy od stopnia komplikacji wady zgryzu, ale w większości przypadków wymaga on systematycznej kontroli i cierpliwości zarówno ze strony pacjenta, jak i lekarza.

Objawy wad zgryzu – ortodoncja Wrocław

Wady zgryzu manifestują się na wiele sposobów i mogą być łatwo zauważalne zarówno dla pacjentów, jak i ich bliskich. Zaburzenia te mogą dotyczyć pojedynczych zębów, całego łuku zębowego lub relacji między łukami. Najbardziej typowe oznaki, które mogą wskazywać na potrzebę wizyty u ortodonty, to:

 • trudności z prawidłowym gryzieniem lub żuciem pokarmu,
 • zauważalne przesunięcia zębów,
 • nadmierna przestrzeń pomiędzy zębami,
 • wystające zęby,
 • nierówności w linii zębów,
 • trudności w utrzymaniu prawidłowej higieny jamy ustnej,
 • przewlekłe bóle szczęki lub kłopoty z otwieraniem i zamykaniem ust.

Specjalistyczne badanie jamy ustnej przeprowadzone przez ortodontę pozwala na dokładne zdiagnozowanie problemu i określenie, czy dana osoba cierpi na wadę zgryzu i w jakim stopniu. Powszechne jest przekonanie, że leczenie ortodontyczne jest zarezerwowane głównie dla dzieci i młodzieży, lecz warto pamiętać, że leczenie ortodontyczne może być skutecznie przeprowadzone w każdym wieku.

Podsumowując, terminowe rozpoznanie i odpowiednio wczesne rozpoczęcie leczenia ortodontycznego mogą przynieść wyraźne korzyści zarówno zdrowotne, jak i estetyczne, znacząco podnosząc jakość życia pacjentów ortodontycznych.

Przyczyny wad zgryzu – ortodonta Wrocław

Wady zgryzu to zaburzenia, które mogą wynikać z wielu przyczyn i często łączyć się z czynnikami genetycznymi czy środowiskowymi. Poniższe czynniki są najczęściej wymieniane jako przyczyny powstawania nieprawidłowości zgryzowych:

 1. Czynniki genetyczne: Predyspozycje do wad zgryzu mogą być dziedziczone. Jeśli w rodzinie występują przypadki nieprawidłowości w budowie szczęk lub zębów, ryzyko podobnych problemów u potomstwa jest wyższe.
 2. Niewłaściwe nawyki: Ssanie kciuka, długotrwałe używanie smoczka, oddychanie przez usta, tłoczenie języka między zęby – to wszystko przykłady nawyków, które mogą prowadzić do wad zgryzu, zwłaszcza w okresie wzrostu i rozwoju dziecka.
 3. Problemy z zębami: Utrata mleczaków przed czasem lub opóźnione wypadanie tych zębów, a także przewlekłe próchnica, mogą zakłócić prawidłowy rozwój i ustawienie stałych zębów.
 4. Urazy i choroby: Urazy szczęk lub choroby, takie jak zapalenie stawów, mogą wpływać na właściwą funkcję zgryzu.
 5. Niewłaściwa dieta: Miękka, uboga w błonnik dieta sprzyja mniej intensywnej pracy żuchwy, co może wpływać na rozwój stawów i mięśni odpowiedzialnych za zgryz.
 6. Nieprawidłowy rozwój kości: Anomalie w rozwoju kości twarzoczaszki mogą powodować nieprawidłowe ułożenie zębów i zmieniać relacje między łukami zębowymi.

Zrozumienie przyczyn wad zgryzu jest kluczowe zarówno dla profilaktyki, jak i efektywności leczenia. Stanowi to istotną wiedzę nie tylko dla pacjentów ortodontycznych, ale również rodziców, którzy mogą w odpowiednim czasie przeciwdziałać potencjalnemu problemowi.

Leczenie wad zgryzu – jakie możliwości oferuje ortodoncja?

Leczenie wad zgryzu jest procesem wymagającym indywidualnych rozwiązań, dostosowanych do każdego przypadku. Dzięki postępowi medycyny, ortodoncja oferuje dzisiaj szeroki wybór metod i narzędzi, aby skorygować nawet zaawansowane anomalie.

Założenie aparatu ortodontycznego

Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w leczeniu wad zgryzuaparaty ortodontyczne. Występują różne rodzaje aparatów:

 • Metalowe aparaty stałe: najbardziej tradycyjne, wykorzystujące metalowe elementy łuki  do stopniowej korekcji ustawienia zębów.
 • Aparaty ceramiczne: mniej widoczne od metalowych, częściowo dopasowane kolorystycznie do barwy zębów.
 • Aparaty samoligaturujące: wymagają mniej wizyt kontrolnych i pozwalają na skrócenie czasu leczenia ortodontycznego.
 • Aparaty lingwalne: montowane na wewnętrznej stronie zębów, przez co są niewidoczne dla otoczenia.
 • Invisalign® (nakładki korygujące): przezroczyste nakładki, które stopniowo przesuwają zęby do pożądanej pozycji, stanowiące komfortową i estetyczną alternatywę dla tradycyjnych aparatów.

Jak przebiega leczenie ortodontyczne?

Proces korekty zgryzu rozpoczyna się od konsultacji ortodontycznej, podczas której lekarz przeprowadza szczegółowe badanie jamy ustnej oraz wykonuje niezbędne badania diagnostyczne, takie jak zdjęcia rentgenowskie czy skany 3D. Na tej podstawie tworzony jest plan leczenia.

Po opracowaniu planu terapeutycznego i omówieniu go z pacjentem, dokonuje się założenia aparatu ortodontycznego. Sam proces zabiegu jest zazwyczaj bezbolesny, chociaż późniejsze noszenie aparatu może być na początku nieco niewygodne.

Od momentu założenia aparatu nieodzowne jest regularne uczęszczanie na wizyty kontrolne oraz dbałość o higienę jamy ustnej. Nie należy bagatelizować tego ostatniego, gdyż utrzymanie zdrowych warunków w ustach jest kluczowe dla efektywności i bezpieczeństwa leczenia.

Współczesna ortodoncja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pacjentów oferując im nie tylko efektywność terapeutyczną, ale także komfort i estetykę podczas leczenia wad zgryzu. Wybór odpowiedniej metody i aparatu powinien być zawsze dokładnie rozważony i dostosowany do specyfiki przypadku oraz życzeń pacjenta.

czytaj dalej
Łukasz Brzeski
Łukasz Brzeski
2024-02-25
Gorąco polecam. Jesteśmy bardzo zadowoleni z opieki ortodontycznej i córka ma ząbki jak pętelki. Kompleksowa i rzetelna opieka od A do Z.
Agnieszka
Agnieszka
2024-02-01
Córka od kilku lat jest prowadzona przez Panią dr Justynę Warmuz i jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskanego efektu i prowadzonego leczenia. I nadszedł najgorszy moment dla córki demontaż. Ząbki jak perełki. Gorąco polecam. Oczywiście nadal jesteśmy pod opieką Pani doktor by kontynuować leczenie i utrzymać uzyskany efekt. Dziękujmy.❤️
Dorota Ostrowska
Dorota Ostrowska
2024-01-15
POLECAM to miejsce! Dr M. Warmuz i dr A. Furgała, bo z nimi miałam do czynienia - na medal. Panie w rejestracji przemiłe, pomocne, zawsze zrobia tak, by czlowiekowi pasowalo. Pomimo strachu jaki ciągle mnie trzyma idąc tam, wychodzę zadowolona 😊 Na moje zadowolenie również składa się p. D. Partyka 😊 Mąż również dołącza się do bardzo przychylnej opinii - jest szczęśliwy , że w końcu ktoś mu pomógł, a problem miał spory .
Katarzyna Dąbrowska
Katarzyna Dąbrowska
2024-01-11
Szczerze.?! Coś wspaniałego. Podejście w pełni profesjonalne. Dr Justyna Warmuz - czysty profesjonalizm. Na każde pytanie odpowiada z uśmiechem i wyczerpująco. Każda wizyta to poczucie spokoju o wszystko - nie koloryzuję tak tam jest. Pani Doktor wszystko wytłumacz, doradzi, poprowadzi Cię przez całe leczenie z pięknym uśmiechem na twarzy. Kiedy po wizycie coś się działo można na nich liczyć a nie jak w innych przypadkach. Mówi samo za siebie. Recepcja ! To jest wisienka na torcie. Panie przemiłe - zwłaszcza jedna Pani J. Dziękuję serdecznie za przypominanie o wizytach i pełnej wyrozumiałości za spóźnienia 😁 Jeśli zastanawiasz się nad wybiorę dentysty, nie szukaj już dalej bo to jest miejsce dla każdego. Potrafią wiele a czujesz się tam po prostu mile widziany. Szczerze polecam. Czekam na wizyty kontrolne.!
Miłosz
Miłosz
2023-12-21
Profesjonalne i indywidualne podejście do pacjenta, sympatyczny i uśmiechnięty personel. Serdecznie Polecam 😁
Dominika Pole
Dominika Pole
2023-12-06
Właśnie kończę leczenie i jestem bardzo zadowolona. Serdecznie polecam ☺
Katarzyna Krala
Katarzyna Krala
2023-11-22
Serdecznie polecam centrum stomatologii i ortodacji Orthoteam .Jestem bardzo zadowolona z leczenia ortodetycznego jak i zarówno stomatolicznego .Bardzo miła obsługa i duże zrozumienie .A na wejściu przemiłe panie z recepcji .Każdemu polecam
Magda Smyda
Magda Smyda
2023-11-05
Gorąco polecam! Profesjonalne podejście, mila atmosfera oraz pełne zaangażowanie do pacjenta. Efekty leczenia są rewelacyjne!!
Hania Pastuch
Hania Pastuch
2023-10-24
Piękny efekt po zdjęciu aparatu.Bardzo profesjonale podejście do pacjenta oraz bardzo miła obsługa. Polecam:))
Magdalena Stępniewska
Magdalena Stępniewska
2022-08-02
poleca
Polecam z całego ❤️ .Pełen profesjonalizm, nowoczesny sprzęt oraz przesympatyczna obsługa.
Magda El
Magda El
2022-06-24
poleca
Dziekujemy za wszystko! Moj maz ma nowy usmiech i Dr. Michala polecamy kazdemu z czystym sumieniem! Mimo, ze dojezdzac musielismy az z Niemiec, to sie naprawde oplacilo i zawsze probowano nam dopasowac tak terminy, by nie byly problematyczne. Bardzo dobra jakosc, przemila obsluga klienta, z niczym nie ma problemu, profesjonalizm! Polecamy
Kinga Parzych
Kinga Parzych
2022-04-23
poleca
Bardzo polecam opiekę ortodontyczną Pani doktor Justyny Warmuz oraz cały zespół Orthoteam - każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie, na wysokim poziomie. Było to już moje drugie leczenie ortodontyczne i przebiegało zupełnie inaczej: dokładniej, z wprowadzeniem nowych metod i technik oraz ze szczególnym dbaniem o higienę jamy ustnej. Cały Orthoteam wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt, wszędzie bardzo czysto, sterylnie i przede wszystkim bardzo sympatycznie. Każdy z zespołu zawsze starał się wszystko dokładnie wytłumaczyć, tak, aby pacjent wyszedł zadowolony i bez cienia wątpliwości. Leczenie zakończyło się pięknym uśmiechem i nie tylko w kwestii idealnego zgryzu 🙂.
Werka Ra
Werka Ra
2022-04-13
poleca
Bardzo przyjemna rozmowa z Pania Anna C z recepcji :) Bardzo pomocna i przemila dziewczyna, pomogla mi dzisiaj w trudnej sytuacji! Dziekuje i polecam ❤️👌🏻
Ewelina Krzysko
Ewelina Krzysko
2022-04-04
poleca
Pełen profesjonalizm, wiedza na bardzo wysokim poziomie. Cały zespół zawsze pomocny i miły. Jestem bardzo zadowolona z opieki stomatologicznej i efektów pracy Pana Doktora Michała Warmuza. Gorąco polecam ❤. Orthoteam = zdrowy i piękny uśmiech.
Michał Słupski
Michał Słupski
2022-03-16
poleca
Bardzo polecam, w każdej innej klinice można się przyczepić do wielu spraw, ale jeśli chodzi o OrthoTeam to mucha nie siada! Rewelacja od początku do końca, pełen profesjonalizm, sympatyczna załoga, wszystko super. 11/10!
Natalia Sosialuk
Natalia Sosialuk
2022-03-07
poleca
Bardzo polecam opiekę ortodontyczną u pani doktor Justyny Warmuz ! Dzięki niej posiadam przepiękny uśmiech ;) Cały plan leczenia był dostosowany do terminu mojego ślubu! Dziękuję z całego serduszka i polecam każdemu!!!!
Monika Wojtus
Monika Wojtus
2022-01-20
poleca
Bardzo polecam, pełen profesjonalizm! Razem z córką jesteśmy bardzo zadowolone 😀
Gosia Błotnicka Arendarczyk
Gosia Błotnicka Arendarczyk
2022-01-11
poleca
Gorąco polecam OrthoTeam profesjonalne podejście do pacjenta,jestem bardzo zadowolona🙂👍
Ma To Ta
Ma To Ta
2022-01-06
poleca
Bardzo polecam gabinety u Państwa Warmuz. Od samego początku do końca pełen profesjonalizm. Panie recepcjonistki zawsze znajdą dogodny termin i godziny wizyt. Korzystam z usług Dra Michała i zawsze na samym początku jest ustalany plan leczenia i koszty także wszystko tak jak powinno być. Moje dzieci w wieku 5 i 7 lat uwielbiają wizyty,nawet nie straszne im wyrywanie, plombowanie i higienizacje🙂bo te usługi mieli wykonywane. Obecnie córka zaczęła chodzić na wizyty do Dr Justyny i jest zachwycona. Każda wizyta odbywa się w miłej atmosferze a co najważniejsze w trosce o klienta. Polecam wszystkim znajomym 🙂
OrthoTeam Ortodonta, Implanty, Kompleksowa Stomatologia.