Skip to main content

Dla lekarzy

Dziękujemy za dotychczasową współpracę, jednocześnie chcemy zaproponować dalsze wspólne leczenie pacjentów w zakresie:

  • implantologii oraz implantoprotetyki
  • ortodoncji
  • chirurgii stomatologicznej – chirurgicznych ekstrakcji zębów, usuwania zębów zatrzymanych, kortykotomii, resekcji wierzchołka korzenia, wyłuszczenia torbieli, wycinania zmian z badaniem histopatologicznym, plastyki wędzidła wargi
  • leczenia endodontycznego trudnych przypadków

Zasady współpracy

Przyjmowany przez nas pacjent zawsze pozostaje pod opieką kierującego lekarza prowadzącego. U pacjentów spoza naszej praktyki przeprowadzamy jedynie ustalone leczenie oraz niezbędne kontrole pozabiegowe.

W trosce o udaną współpracę i dobro pacjentów prosimy o dokładną pisemną informację o zakresie terapii wraz z numerem telefonu kontaktowego do lekarza prowadzącego. Możliwy jest również kontakt osobisty, wspólne omówienie problemu przy pacjencie lub bez niego.

Zapraszamy do współpracy.