Skip to main content
Ortodonta Jelenia Góra

Ortodoncja która daje rezultaty – Ortodonta Jelenia Góra

W OrthoTeam na pierwszym miejscu stawiamy indywidualne podejście do pacjenta. Dzięki zróżnicowanym technikom ortodontycznym wykorzystywanym przez dr n. med. Justynę Warmuz pacjenci mają zapewnione bezpieczne i nowoczesne leczenie. Wieloletnie doświadczenie pomaga specjalistom z OrthoTeam dbać o wykonywanie usług zgodnie z najwyższymi światowymi standardami.

faces first

Poddanie się leczeniu ortodontycznemu powoduje nie tylko zmianę pozycji zębów w uśmiechu, ale ingeruje także w rysy twarzy. Podążanie za zasadami filozofii Faces First zapobiega jakimkolwiek niepożądanym zmianom w budowie twarzy podczas korekty zgryzu. Ten proces pozwala prostować zęby pacjenta, zachowując jednocześnie oryginalne piękno twarzy. Nie jest to jeszcze standard we wszystkich gabinetach ortodontycznych ale W OrthoTeam sięgamy zawsze po więcej.

EVIDENCE BASED MEDICINE

Leczenie traktujemy naukowo, a nie marketingowo. Nie każdą wadę zgryzu można szybko skorygować – w wielu przypadkach ceną za błyskawiczny rezultat jest znaczące pogorszenie zdrowia kości i dziąseł. Często może się to ujawnić dopiero po wielu latach od zakończenia leczenia. W naszym gabinecie zdecydowanie jesteśmy przeciwni takim działaniom.

Leczenie ortodontyczne w mieście Jelenia Góra planujemy bardzo dokładnie, uwzględniając oczekiwania pacjenta, wnikliwie oceniając przy tym warunki kostne i periodontologiczne w jamie ustnej. Precyzyjna diagnostyka cyfrowa, jak i komputerowe analizowanie zdjęć radiologicznych dają możliwość zaplanowania terapii tak, by zmaksymalizować wynik i uzyskać stabilne efekty.

DIGITAL SMILE DESIGN

W obecnych czasach estetyka uśmiechu jest niezwykle ważna. Proste, zdrowe i estetycznie wyglądające zęby dają nam pewność siebie i w znacznym stopniu wpływają na poprawę komfortu naszego życia.

DSD to narzędzie pomocne w poznaniu oczekiwań pacjenta i zaplanowaniu jego leczenia. Dzięki narzędziu Digital Smile Design specjaliści mogą przeanalizować anatomię zębów, zbadać przebieg linii uśmiechu czy określić symetrię kątów ust. Jest to ważny proces prowadzący do uzyskania wymarzonego uśmiechu i prostych zębów.

 

ortodonta wrocław

Leczenie ortodontyczne – przebieg w mieście Jelenia Góra

Pierwsza wizyta

Do przeprowadzenia terapii ortodontycznej należy odpowiednio się przygotować. Podczas pierwszej wizyty pacjentowi zostają wykonane badania – fotografie zębów, twarzy, zdjęcia rentgenowskie, takie jak cefalogram (rentgenogram boczny głowy) oraz OPG (zdjęcie ortopantomograficzne), a także skany wewnątrzustne. Pobrana dokumentacja jest wprowadzana do programu ortodontycznego i wnikliwie analizowania, co daje możliwość zaplanowania leczenia.

Druga wizyta

Podczas drugiej wizyty omawiany jest z pacjentem plan leczenia. Przedstawiamy wnioski z analizy zdjęć rentgenowskich i pokazujemy zdjęcia fotograficzne. Każda ze składowych procesu leczenia jest precyzyjnie omawiana: przebieg leczenia krok po kroku, koszty, orientacyjny czas trwania terapii. Celem naszego działania jest leczenie skuteczne, ale i niestresujące pacjenta pod względem finansowym – nie ma dodatkowych kosztów które mogą kogoś zaskoczyć.

Leczenie ortodontyczne zaczyna się skierowaniem pacjenta do swojego lekarza stomatologa na wizytę kontrolną. Jeśli wizyta wykaże ubytki próchnicowe, to montaż aparatu musi być poprzedzony ich wyleczeniem.

Trzecia wizyta

Następnie, po stwierdzeniu, że w zębach nie ma żadnych ubytków, pacjent zostaje przygotowany do założenia aparatu przez naszą dyplomowaną higienistkę, która wykona szereg zabiegów oczyszczających zęby oraz udzieli rad na temat prawidłowego utrzymania zębów oraz aparatu w czystości. W czasie tej wizyty wykonuje się skaling ultradźwiękowy, piaskowanie, fluoryzację i polishing. Ta wizyta jest obowiązkowa dla każdego pacjenta. Utrzymanie zdrowych zębów i edukacja pacjentów w zakresie higieny to fundament naszych działań.

Czwarta wizyta

Podczas kolejnej wizyty lekarz zakłada aparat stały, najczęściej tylko na jeden łuk zębowy, aby pacjent mógł się przyzwyczaić do nowego uczucia. Druga część aparatu montowana jest najczęściej na kolejnej wizycie. Podczas tej wizyty pacjent otrzymuje całościowy plan leczenia wraz z wszystkimi zaleceniami na piśmie.

Kolejne wizyty

Następne wizyty, co 3-4 tygodnie, mają jedynie charakter kontrolny. Są podczas nich wprowadzane minimalne zmiany umożliwiające postęp leczenia. W stałych odstępach czasu pacjentowi są wykonywane zdjęcia kontrolne, pokazujące kolejne etapy leczenia i umożliwiające dokonanie decyzji o dalszych działaniach. Dwa razy w roku pacjent poddawany jest dodatkowym zabiegom higienizacyjnym.

3 miesiące przed planowym zakończeniem leczenia ortodontycznego wykonywana jest  radiologiczna diagnostyka cyfrowa. Analiza zdjęć rentgenowskich, jak i obraz kliniczny są podstawą do podjęcia decyzji o demontażu aparatu.

Zakończenie leczenia

W czasie dwugodzinnej wizyty higienistka stomatologiczna zdejmuje aparat, oczyszcza zęby i wykonuje dokumentację uzyskanego rezultatu. Po demontażu aparatu stałego następuje proces leczenia retencyjnego.

Leczenie retencyjne

Ostatnim etapem leczenia ortodontycznego jest faza leczenia retencyjnego. Jego celem jest utrzymanie efektu zdrowych i prostych zębów. Pominięcie tej fazy mogłoby przyczynić się do częściowego powrotu do stanu sprzed leczenia.

W tej fazie pacjent otrzymuje aparaty retencyjne, które stosuje na noc.

Podczas tej fazy pierwsza wizyta kontrolna ma miejsce po kilku dniach od demontażu aparatu, druga po miesiącu, następna po 3 miesiącach, a następnie – raz na 6–12 miesięcy. Brak chęci zgłaszania się pacjenta na wizyty retencyjne skutkuje brakiem odpowiedzialności lekarza za powstałe nieprawidłowości zgryzowe.

leczenie ortodontyczne wrocław
usługi ortodontyczne wrocław

Zabiegi wspomagające
leczenie ortodontyczne w Jeleniej Górze

W OrthoTeam przeprowadzamy wiele procedur wspomagających leczenie ortodontyczne. Wszystkie zabiegi wykonywane są na miejscu w naszym gabinecie.

Wszczepienie mikroimplantów ortodontycznych

W wypadku poważniejszych problemów zgryzowych, może okazać się konieczne umieszczenie dodatkowych zaszczepów w kości, tzw. mikroimplantów, zwiększających precyzyjność korekty jednego zęba, bez obciążania innych. Używane są one także w przypadku widocznych braków w uzębieniu, gdyż bez nich leczenie nie byłoby możliwe. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Mikroimplanty wprowadza się tymczasowo i tylko na czas procesu leczenia. Po jego zakończeniu implanty są usuwane.

Zabieg chirurgicznego odsłonięcia zębów zatrzymanych

Zębami zatrzymanymi nazywamy zęby, które nie wyrznęły się we właściwym czasie i w dalszym ciągu znajdują się pod powierzchnią kości i/lub dziąsła. Wynika to m.in. ze złego kierunku wyrzynania zęba, niewystarczającej ilości miejsca w łuku, jak i urazu powstałego w okresie dzieciństwa. Podczas zabiegu chirurg odsłania zatrzymany ząb i przykleja na jego powierzchni zaczep ortodontyczny. Daje on możliwość wprowadzenia zęba w odpowiednie miejsce w łuku zębowym.

Kortykotomia – chirurgiczne wspomaganie leczenia ortodontycznego

W przypadku, gdy potrzebna jest większa przebudowa kości, chirurg może wykonać kortykotomię – zabieg nacięcia kości w celu zwiększenia stopnia jej modyfikacji.

Augmentacja tkanek miękkich

Aby umożliwić bezpieczne przesunięcia zębów u niektórych pacjentów konieczna może być także augmentacja tkanek miękkich, czyli pogrubienie dziąsła wokół zębów.

najlepszy ortodonta wrocław
zabiegi ortodontyczne wroclaw

Rodzaje aparatów ortodontycznych

Ortodonta z OrthoTeam w mieście Jelenia Góra wykorzystuje wiele rodzajów aparatów ortodontycznych, w zależności od potrzeb i stopnia zaawansowania wady zgryzu pacjenta. Stosowane są zarówno aparaty zakładane od strony policzkowej, od strony języka (lingwalne), jak też różnego rodzaju szyny, tzw. alignery. Aparaty dobierane są indywidualnie, w zależności od rodzaju wady, jak i oczekiwań estetycznych pacjenta. Aparaty stałe i alignery stosujemy u  osób dorosłych i nastolatków, a aparaty zdejmowane u dzieci.

Aparat zdejmowany

Aparaty zdejmowane wykonane są z akrylowej płyty oraz elementów metalowych, które wykorzystywane są do zmiany położenia poszczególnych zębów lub poszerzenia łuku zębowego. Płyta posiada śrubę, dzięki której aparat można dostosowywać do ciągłego wzrostu małego pacjenta.

 
Aparat stały

Aparaty stałe dzielą się na metalowe oraz estetyczne. Tego rodzaju aparaty składają się w głównej części z zamków oraz drutu ortodontycznego. Mogą być montowane zarówno po zewnętrznej, jak i wewnętrznej stronie zębów. Oprócz tego stały aparat ortodontyczny może posiadać zamki w systemie samoligaturującym ze specjalnymi klapkami lub do utrzymania łuku w zamkach mogą być wykorzystywane kolorowe ligatury elastyczne.

 
Alignery

Niewidocznym aparatem, stosowanym przy niewielkich wadach zgryzu są alignery, czyli przezroczyste szyny nakładane na łuki zębowe. W czasie terapii pacjent nosi przezroczyste nakładki prawie całą dobę. Leczenie projektujemy cyfrowo, dzięki czemu podczas precyzyjnego działania możemy osiągnąć doskonały efekt.

 
Aparaty retencyjne

Aparaty retencyjne wybierane są pod koniec leczenia ortodontycznego. Wielu pacjentów wymaga podklejenia do językowej powierzchni zębów stałego retainera, a pozostali dostają szyny retencyjne lub akrylowe aparaty zdejmowane.

 
leczenie ortodontyczne wrocław

EFEKTY LECZENIA ORTODONTYCZNEGO

przed leczeniem
po leczeniu
przed leczeniem
po leczeniu
przed leczeniem
po leczeniu
przed leczeniem
po leczeniu
dziecko – przed leczeniem
dziecko – po leczeniu