Skip to main content

Poznaj nasz zespół

Praktyka OrthoTeam powstała w oparciu o dużą bazę pacjentów ortodontycznych oraz współdziałanie interdyscyplinarne, które od zawsze wyróżnia pracę naszego zespołu.

Nasi pacjenci otoczeni są kompleksową opieką stomatologiczną, zajmujemy się terapią holistyczną przywracającą piękny uśmiech, ale przede wszystkim dobrą funkcję i stabilny przez lata efekt.

dr n. med. Justyna Warmuz
specjalista ortodonta

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym ukończyła w 2008 roku uzyskując I nagrodę Rektora.

Już na początku pracy zawodowej wiedziała, że leczenie ortodontyczne to działania, które mogą stanowić największe wyzwanie podczas zdobywania wiedzy, ale też przynoszące jej najwięcej satysfakcji. Pracuje z pasją i ogromnym zaangażowaniem.

Wykształcenie i praktyka zawodowa

Jej droga zawodowa prowadziła przez trzy katedry wrocławskiej uczelni. Początkowo przez okres 18 miesięcy realizowała program specjalizacji w dziedzinie Stomatologia Dziecięca, jednocześnie pisząc rozprawę doktorską o tematyce ortodontyczno-periodontologicznej w Katedrze Chirurgii Stomatologicznej. Pracę pt.: „Ocena wpływu wybranych czynników morfologicznych na powstawanie recesji dziąsła u pacjentów z wadą zgryzu klasy III” obroniła w 2014 roku. W Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji odbyła czteroletnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Ortodoncja zakończone Egzaminem Państwowym z uzyskaniem tytułu specjalista ortodonta.

Podczas całego procesu kształcenia doktor prowadziła leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych w kilku wrocławskich gabinetach. Od 2010 roku pracuje we własnej praktyce w Kamiennej Górze, a od 2012 roku w Klinice Ambasada Uśmiechu w Opolu. W swojej pracy stosuje najbardziej nowoczesne metody diagnostyki i leczenia. Dzięki bardzo intensywnej pracy klinicznej, wiedzy z zakresu stomatologii dziecięcej, periodontologii i ortodoncji, ale też doświadczeniu naukowemu, zdobyła umiejętność kompleksowego patrzenia na pacjenta, planowania leczenia interdyscyplinarnego oraz stosowania terapii ortodontycznej przynoszącej stabilne efekty i zadowolenie pacjentów przez wiele kolejnych lat.

Prywatnie
Lubi fotografować piękne drzwi.
Cele zawodowe
Uczyć się od lepszych i wciąż przesuwać granice tego, co trudne do osiągnięcia czy niemożliwe do zrealizowania.
Członkostwo w towarzystwach naukowych
Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO)
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS)
European Orthodontic Society (EOS)
World Federation of Orthodontists (WFO)
American Association of Orthodontists (AAO)
Charles H. Tweed International Foundation for Orthodontic Research w Tucson w Arizonie w USA
Nagrody i wyróżnienia
2007 – Wyróżnienie podczas Obchodów 60-lecia Uniwersyteckiej Stomatologii we Wrocławiu
2008 – II nagroda w sesji stomatologicznej za pracę „Porównanie obiektywnych i subiektywnych potrzeb leczenia ortodontycznego u młodych dorosłych płci męskiej” podczas XIII Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Akademii Medycznych
2008 – I nagroda Rektora za osiągnięcie najwyższej średniej ocen przez cały tok studiów na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Publikacje naukowe

Opublikowane w czasopismach medycznych artykuły i doniesienia zjazdowe:

Justyna Warmuz, Piotr Puszkiel, Marzena Dominiak: Ocena skuteczności skojarzonego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego metodą zamkniętego wyrzynania w przypadku zatrzymanych stałych kłów w szczęce, e-Dentico, 2012 nr 3(37); s. 80-92.

Liwia Minch, Justyna Warmuz, Elżbieta Moedler, Beata Kawala: Obiektywna a subiektywna ocena ortodontycznych potrzeb leczniczych u młodych dorosłych, Stomatologia Współczesna, 2013 vol. 20 nr 1; s. 35-38.

Piotr Puszkiel, Justyna Warmuz, Marzena Dominiak: Postępowanie z całkowicie zatrzymanym, nieprawidłowo położonym zębem siecznym szczęki- opis przypadku, e-Dentico, 2013 nr 2(42); s. 86-95.


Justyna Warmuz, Piotr Puszkiel: Odwrotny Łuk Utility i Miniproca Bródkowa wg Langlade’a – opis budowy i działania aparatu, Stomatologia Współczesna, 2013 vol. 20 nr 6, s. 63-66.

Justyna Warmuz, Piotr Puszkiel, Filip Dziedzic: Metoda pośredniego klejenia zamków lingwalnych – zastosowanie praktyczne, Stomatologia Współczesna; vol. 21, nr 2, 2014, 51–55.

Justyna Warmuz, Piotr Puszkiel, Ute Botzenhart, Tomasz Gedrange, Marzena Dominiak: Practical Application of a Method for Assessing the Progression of Gingival Recessions in Orthodontically Treated Patients – A Pilot Study, OHDM – Vol. 13 – No. 3, 2014, s: 1-7.

Liwia Minch, Justyna Warmuz, Beata Kawala: Diagnostyka ortodontyczna według Charlesa H. Tweeda i Leverna Merrifielda. Pomiary cefalometryczne, Forum Ortodontyczne, (4) 2015; 275-282.

Liwia Minch, Anna Biała, Justyna Warmuz, Beata Kawala: Changes in the aesthetic zone as a result of orthodontic treatment in patients with pathological tooth migration, sesja plakatowa zjazdu European Orthodontic Society w Wenecji 2015

Liwia Minch, Justyna Warmuz, Anna Biała: Zmiany zachodzące w strefie estetycznej w wyniku leczenia ortodontycznego czterdziestoletniej pacjentki z patologiczną migracją zębów siecznych górnych, 18 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Szczecinie, 16-19.09.2015, sesja plakatowa

Marzena Dominiak, Ute Botzenhart, Tomasz Gedrange, Maciej Jagielak, Julia Seeliger, Justyna Warmuz: Influence of morphological parameters on the development of gingival recession in class III malocclusion, Annals of anatomy-anatomischer anzeiger, (206) 2016; 64-72.

Liwia Minch , Justyna Warmuz , Anna Biała, Beata Kawala: Wykorzystamie miniimplantów ortodontycznych u pacjentów z patologiczną migracją zębów w strefie estetycznej, Kongres Techniki Ortodontycznej, sesja plakatowa, Wrocław, 2016


Justyna Warmuz, Liwia Minch, Beata Kawala: Wykorzystamie miniimplantów ortodontycznych u pacjentów z patologiczną migracją zębów w strefie estetycznej, Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Łódź, 2017, sesja plakatowa

Justyna Warmuz, Liwia Minch, Beata Kawala: Całkowita analiza miejsca w łuku zębowym stosowana w technice Tweeda-Merrifielda jako klucz do przygotowania maksymalnie zindywidualizowanego planu leczenia ortodontycznego, Forum Ortodontyczne, (4) 2017; 283-290.

Justyna Warmuz, Michał Rokosa, Joanna Antoszewska-Smith: Ekspansja szczęki wspomagana kortykotomią jako skuteczna metoda leczenia jednostronnego zgryzu krzyżowego u pacjentów dorosłych-opis przypadku, Ortodoncja w praktyce, 2018 (1), 7-20.

 
lek. dent. Michał Warmuz
specjalista chirurg stomatolog

Ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Wrocławskiej Akademii Medycznej w 2007 roku. Tytuł specjalisty uzyskał w 2017 roku. W swojej pracy najbardziej realizuje się w chirurgii i implantologii, stawia na precyzję działania, stosowanie tylko bezpiecznych i sprawdzonych metod leczenia.

Zaufanie, którym darzą go pacjenci, jest największą nagrodą i jednocześnie ogromną siłą napędową do dalszego rozwoju zawodowego.

Wykształcenie i praktyka zawodowa

Dziedziną, która zawsze najbardziej interesowała doktora była chirurgia, jednocześnie podczas swojej drogi zawodowej miał przyjemność uczyć się i współpracować z uznanymi specjalistami w różnych dziedzinach stomatologii.

Roczny staż podyplomowy odbył w gabinecie Maxdent, który wybrał po wcześniejszym okresie praktyki w ramach wolontariatu jeszcze na studiach.

Podczas pierwszych pięciu lat pracy klinicznej zdobywał wiedzę i umiejętności w NZOZ Denta s. c. pod okiem dr Michała Karolewskiego, specjalisty protetyki i implantologa. Okres ten wspomina jako czas intensywnego kształcenia się w dziedzinie endodoncji, pracy w powiększeniu, wykonywania niezliczonej ilości protez, ale też pierwszych prac w zakresie implantoprotetyki.

W latach 2012-2017 doktor zrealizował 5-letni program specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu oraz w Poradni Chirurgii Stomatologicznej SCCT Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego zakończony Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym. Chcąc uzyskać maksymalnie duże doświadczenie pracował jednocześnie w prywatnym gabinecie Vitalium AS u dr n. med. Agnieszki Sulki, specjalisty chirurgii stomatologicznej i wspaniałego dydaktyka.

Wiedzę dotyczącą implantologii, zarządzania tkankami miękkimi jamy ustnej oraz zasad wspołpracy interdyscyplinarnej miał ogromną przyjemność zdobywać pracując przez kolejne cztery lata w zespole lekarzy Kliniki Ortodoncji i Implantologii Limed we Wrocławiu.

Od 2010 roku przyjmuje pacjentów we własnej praktyce w Kamiennej Górze.

Prywatnie
Uwielbia nowe technologie i wszelkie rozwiązania elektroniczne ułatwiające życie.
Cele zawodowe
Rozsądna cyfryzacja praktyki i dalsze doskonalenie umiejętności.
Członkostwo w towarzystwach naukowych
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS)
Polskie Towarzystwo Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej (PTCHSiST)
International Team for Implatology (ITI)
Publikacje naukowe
Michał Warmuz, Szymon Chojnowski, Agnieszka Sulka: Ocena skuteczności sprowadzania do łuku zatrzymanych kłów podczas skojarzonej terapii chirurgiczno-ortodontycznej, e-Dentico, 2016 nr 6(64); s. 80-92,
dr n. med. Aleksandra Adamek
ortodonta

Jest absolwentką Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, który ukończyła z wynikiem bardzo dobrym w 2013 roku. Już w trakcie stażu podyplomowego rozpoczęła współpracę z gabinetem ortodontycznym.

Jest związana z Katedrą Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, gdzie pracuje jako asystent i prowadzi zajęcia ze studentami.

Wykształcenie i praktyka zawodowa

W 2014 roku rozpoczęła pracę w Centrum Ortodontycznym Ortho.pl we Wrocławiu. Od 2015 roku współpracuje z gabinetem ortodontycznym w Kamiennej Górze.

W 2019 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską pt.: ”Porównanie szerokości łuków zębowych pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia z szerokością standardowych łuków ortodontycznych”, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

Nieustannie rozwija swoje umiejętności i pogłębia wiedzę uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i kursach zarówno w kraju jak i za granicą.

Członkostwo w towarzystwach naukowych
Polskie Towarzystwo Ortodontyczne
Publikacje naukowe

Aleksandra Adamek, Liwia Minch, Beata Kawala.: Zastosowanie skanerów w ortodoncji – czy idealne rozwiązanie? = The use of scanners in orthodontics – is it the perfect solution? W:22. Zjazd PTO [Polskiego Towarzystw a Ortodontycznego]. Kraków, 15-18 września 2019. Książka streszczeń; s.61

Liwia Minch, Aleksandra Adamek, Beata Kawala.: Jak najprościej. Diagnostyczny trójkąt Tweeda = Make it simple. The Tweed diagnostic triangle W:21. Zjazd PTO [Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego]. Wrocław, 19-22 września 2018. Abstrakty; s.109-110 poz.12

Aleksandra Adamek, Filip Dziedzic, Beata Kawala, Liwia Minch.: Cyfrowa ortodoncja. Nowy wymiar współpracy ortodonty z technikiem. Opis przypadku = Digital orthodontics. A new quality of cooperation between orthodontist and orthodontic technician. A case report W:19. Zjazd PTO [Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego]. Olsztyn, 21-24 września 2016 r.; s.81-82 poz.P6

Aleksandra Adamek, Liwia Minch, Beata Kawala.: Intercanine width – review of the literature Dent.Med.Probl. 2015 Vol.52 no.3; s.336-340 Pkt. MNiSW/KBN: 11.000

Jan Łyczek, Joanna Antoszewska, Beata Kawala, Julia Dytko, Aleksandra Adamek.: Influence of mouth rinses on the force decay of elastic chains Eur.J.O rthodont. 2014 Vol.36 no.5; s.e139-e140 poz.265 90th Congress of European Orthodontic Society. Warsaw (Poland), 18-22 June, 2014. Abstracts of lectures and scientific posters

Joanna Antoszewska, Aleksandra Adamek, Julia Dytko, Leszek Noga, Jan Łyczek.: Zależność atrakcyjności profilu od położenia żuchwy i wysokości dolnego odcinka twarzy Stomatol.Współcz. 2012 Vol.19 nr 3; s.17-26 Pkt. MNiSW/KBN: 3.000

lek. dent. Justyna Ostrowska
ortodonta, lekarz medycyny estetycznej

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wydziału lekarsko-dentystycznego oraz studiów podyplomowych „Estetyka Twarzy”.
Studia ukończyła z wyróżnieniem za osiągnięcia w nauce i aktywność społeczną. Pani doktor realizuje program specjalizacji w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Poznaniu.
Jest współautorką prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich oraz zagranicznych. Od początku pracy zawodowej uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących leczenia ortodontycznego dzieci i  dorosłych.
W pracy z pacjentami patrzy kompleksowo na możliwości leczenia  z uwzględnieniem potrzeb pacjenta oraz poświęca dużo czasu na szczegółowe omówienie problemów ortodontycznych.

lek. dent. Jolanta Aksamit
specjalista ortodonta

Jest absolwentką kierunku lekarsko – dentystycznego Uniwersytetu Medyczego w Lublinie. W latach 2021-2023 odbywała szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Ortodoncja w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej w Poznaniu.

Stale poszerza wiedzę i umiejętności uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach. W swojej praktyce stawia przede wszystkim na dobry kontakt z pacjentem i indywidualne podejście do jego potrzeb.

Wolny czas lubi spędzać w kontakcie z naturą, czytając kryminały lub ucząc się włoskiego.

lek. dent. Małgorzata Luberadzka
ortodonta

Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu na kierunku lekarsko-stomatologicznym w 2007 roku. Umiejętności i wiedza w zakresie leczenia ortodontycznego dzieci i dorosłych oparte są na ponad 15- letnim doświadczeniu klinicznym pani doktor w tej dziedzinie stomatologii. Od zawsze fascynowały ją możliwości kształtowania wyglądu twarzy i prawidłowej funkcji jamy ustnej pacjenta, szczególnie bliska jest jej profilaktyka i leczenie najmłodszych pacjentów. Uważa, iż wcześnie wdrożone leczenie ortodontyczne niejednokrotnie pozwala uniknąć konieczności inwazyjnych zabiegów na późniejszych etapach rozwoju oraz niweluje dyskomfort w kontaktach z rówieśnikami. W 2023 roku ukończyła 2-letni cykl szkoleń in office z zakresu współczesnej ortodoncji cyfrowej w Wiedniu u Doktora Sampermansa.

W wolnym czasie: Lubi długie spacery z psem i planszówki.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Prowadzi leczenie zarówno dzieci, jak i osób dorosłych.

lek. dent. Łukasz Dittmer
endodonta
Ukończył Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w 2011 r.
 
Specjalizuje się w szeroko pojętej stomatologii mikroskopowej od ponad 10 lat.
Swoje bogate doświadczenie pozyskał współpracując oraz ucząc się od wybitnych lekarzy z kraju oraz zagranicy.
 
Liczne grono wiernych pacjentów pozyskał opierając się na niezwykle wysokiej precyzji tysięcy wykonywanych zabiegów.
 
Przykłada bardzo dużą uwagę do przejrzystej i zrozumiałej komunikacji.
 
W swojej codziennej praktyce nieustannie udoskonala algorytmy procesów medycznych.
lek. dent. Dominika Furgała
Ukończyła studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
W codziennej pracy zajmuje się stomatologią zachowawczą i endodoncją, szczególnie upodobała sobie stomatologię estetyczną z odbudową zębów przednich. W obszarze zainteresowań pani doktor jest także miejsce na rozwój w kierunku chirurgii stomatologicznej.

Od początku pracy w zawodzie stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i konferencjach. W trakcie leczenia dużą uwagę przywiązuje do dokładności i estetyki swojej pracy. Pacjenci doceniają jej cierpliwość i zaangażowanie.
Wolny czas lubi spędzać ze znajomymi i rodziną. Kibicuje kierowcom Ferrari w wyścigach Formuły 1.
Publikacje

Causes and Severity of Dentophobia in Polish Adults—A Questionnaire Study; Healthcare 2021, 9(7), 819

lek. dent. Jakub Radomski

Ukończył studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Na co dzień zajmuje się stomatologią zachowawczą, leczeniem kanałowym pod mikroskopem i protetyką.
Stale podnosi swoje kwalifikacje  i zdobywa wiedzę na temat aktualnych standardów w stomatologii, aby zapewnić leczenie na najwyższym poziomie.
Doktorowi satysfakcję w pracy daje przede wszystkim zadowolenie Pacjentów oraz wdrażanie nowych metod, materiałów czy sposobów leczenia, co pozwala pracować lepiej, szybciej, sprawniej i bardziej przewidywalnie.

Pacjenci szczególnie doceniają jego optymistyczne nastawienie i dbałość o szczegóły.

W wolnym czasie pasjonat sportów i pieszych wycieczek po górskich szlakach.
lek. dent. Marta Gołębska

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. 
Obszar jej zainteresowań zawodowych to głównie stomatologia zachowawcza z endodoncją. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach. 
Pani doktor dokłada wszelkich starań aby zabiegi wykonywane były na najwyższym możliwym poziomie. Dba o komfort pacjenta i pełne zrozumienie potrzeb leczenia. Pacjenci szczególnie doceniają jej łagodne, pełne ciepła podejście do pracy.

W czasie wolnym stawia na aktywny wypoczynek. Uwielbia jeździć na rowerze i nartach oraz grać w tenisa ziemnego.

lek. dent. Emiljo Beqiri

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Jest również absolwentem Akademii Chirurgii Jamy Ustnej „Oral Surgery Academy” we Wrocławiu.

Obszar zainteresowań zawodowych doktora to przede wszystkim chirurgia stomatologiczna, implantologia oraz protetyka.

W swojej pracy wykorzystuje technologie 3D. Wiekszość procedur wykonuje pod mikroskopem, co przekłada się na jakość leczenia i długotrwały efekt świadczonych usług.

SZKOLENIA

Wciąż doskonali swoje umiejętności biorąc udział w licznych kursach, konferencjach i szkoleniach:

 1. Akademia Chirurgii Jamy Ustnej „Oral Surgery Academy Wrocław”
 2. Adhezyjne odbudowy protetyczne zębów leczonych endodontycznie w odcinku bocznym, endokorony, włókna, nakłady – dr Bartołomiej Karaś
 3. Wprowadzenie do nowoczesnej endodoncji z wykorzystaniem narzędzi rotacyjnych – dr Bartołomiej Karaś
 4. Praktyczne podejście do pracy z mikroskopem – dr n. med. Wojciech Wilkoński, dr Bartłomiej Karaś.
 5. Akademia Digital Smile – Design Experience & Natural Restoration – dr n. med Bartosz Cerkaski.
 6. Straumann – Karkonoska Konferencja Implantologiczna – dr Radosław Jadach, dr Jerzy Mazurec, dr Maciej Szklarczyk.
 7. Okluzja funkcjonalna w procesie planowania leczenia – dr n. med Jakub Urban.
 8. Nowoczena endodoncja z zastosowaniem mikroskopu. Reendo – dr n. med. Wojciech Wikloński.
 9. II Sympozjum implantoologiczne ICX. Sterowana regeneracja kości za pomocą kości autogennej – dr Frank Zastrow.
 10. Zastosowanie PRF poczas regeneracji tkanek w oparciu o przypadki kliniczne – dr n. med Adam Nowicki.
 11. Toksyna botulinowa w zabiegach estetycznych – Polski Instytut Medycyny i Kosmetologii.

lek. dent. Hubert Ostrowski

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wydziału lekarsko-dentystycznego. Rezydent na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Pan doktor jest współautorem prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich oraz zagranicznych, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Od początku pracy zawodowej uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących chirurgii oraz implantologii.

Pacjenci szczególnie doceniają jego zaangażowanie przy tłumaczeniu potrzeb leczniczych oraz przebiegu zabiegu.

Pozamedyczne zainteresowania doktora Huberta to podróże, motoryzacja i książki, szczególnie kryminały.

Sylwia Świt
dyplomowana higienistka stomatologiczna

Absolwentka Dolnośląskiej Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu oraz magister prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W gabinecie OrthoTeam łączy pracę higienistki z rolą asysty przy specjalistycznych zabiegach. Ma świetny kontakt z pacjentami dorosłymi i jak nikt inny fantastycznie buduje pozytywną relację z dziećmi. Doskonale potrafi w przystępny sposób przekazać obszerną wiedzę. Jej priorytetem jest zdrowy uśmiech pacjenta, jego edukacja i motywacja do lepszego dbania o higienę jamy ustnej. Pracę traktuje jak pasję i to pacjenci doceniają najbardziej.

Prywatnie mama czterech synów, których podaje za przykład maksymy: „chcieć to móc”, ponieważ żadne z jej dzieci nie ma ubytków próchnicowych.

Chętnie rozwija swoje zawodowe umiejętności i pogłębia wiedzę podczas praktycznych szkoleń i kursów.

Dominika Partyka
dyplomowana higienistka stomatologiczna

Absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu na kierunku kosmetologia oraz policealnej szkoły dla higienistek stomatologicznych. W gabinecie dba o prawidłowy przebieg wszystkich procedur, czuwa nad procesem sterylizacji i dezynfekcji oraz czynnie asystuje lekarzom podczas zabiegów stomatologicznych, ortodontycznych, chirurgicznych i implantologicznych. Jej wyczucie estetyczne niejednokrotnie pomaga zespołowi podjąć z pacjentem decyzje dotyczące estetyki uśmiechu.

Jest osobą otwartą i uśmiechniętą, dzięki czemu wizyty upływają pacjentom w sympatycznej atmosferze. Przy tym jest bardzo profesjonalna w wykonywaniu swoich obowiązków i potrafi zapanować nad wieloma rzeczami jednocześnie.

W wolnym czasie rozwija swoją pasję pogłębiając wiedzę z zakresu kosmetologii.

Ewelina Świątecka
dyplomowana higienistka stomatologiczna i asystentka endodontyczna

Ukończyła filologię germańską w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej oraz uzyskała tytuł higienistki stomatologicznej w Centrum Kształcenia Plejada w Jeleniej Górze.

Pani Ewelina w swojej pracy przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa i komfortu podczas wizyt, jest nad wyraz sumienna i opanowana, dąży do ciągłego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy, bierze udział w szkoleniach i konferencjach stomatologicznych.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama. Wolny czas spędza aktywnie z rodziną.

Lubi sport, długie górskie wycieczki oraz zabawy z kotami.

Klaudia Klenowska
wykwalifikowana asystentka ortodontyczna i stomatologiczna

Pani Klaudia z największą starannością dba o czystość i dezynfekcję w naszej klinice, czuwa nad procesem sterylizacji narzędzi, czynnie asystuje przy zabiegach ortodontycznych, chirurgicznych i implantologicznych. Jej uważoność oraz ogromne zdolności organizacyjne bardzo porządkują pracę całego Zespołu. Uwielbia pracę z ludźmi, jest zawsze uśmiechnięta i nigdy nikomu nie odmawia pomocy.

Czas wolny spędza aktywnie, zdobywając kolejne szczyty podczas pieszych wędrówek.

Kinga Salawa
asystentka stomatologiczna i ortodontyczna

Ukończyła studia inżynierskie z zakresu logistyki w PWSZ w Wałbrzychu. Pani Kinga jest osobą bardzo zaangażowaną, w pełni skupioną na wykonywanej pracy. Czynnie asystuje przy leczeniu stomatologicznym, ale świetnie odnalazła się także przy zabiegach chirurgicznych oraz w implantologii. Dzieci z kolei uwielbiają ją za wyobraźnię i ciekawe historie, które odciągają ich uwagę od działań lekarza.
Dzięki otwartości i przyjaznemu usposobieniu zyskała ogromną sympatię zarówno naszych pacjentów, jak i lekarzy.
Prywatnie rozwija swoje zainteresowania związane z wizażem oraz aktywnie spędza czas z rodziną i przyjaciółmi.

Malwina Klinkowska

dyplomowana higienistka stomatologiczna

Ukończyła szkołę policealną TEB Edukacja w kierunku higienistka stomatologiczna. Z ogromną pasją wykonuje swój zawód, stara się aby pacjent czuł się w gabinecie bezpiecznie i komfortowo. Jest osobą spokojna, dokładną, empatyczną i bardzo lubi pracę z dziećmi.

Poza pracą najważniejsza jest rodzina oraz czas spędzony z bliskimi. Kocha podróże i spędzać wolny czas na świeżym powietrzu.

Daria Łopatka

dyplomowana higienistka stomatologiczna

Ukończyła Zespół Szkół Rzemiosł artystycznych w Jeleniej Górze na kierunku zarządzanie informacją oraz szkołę policealną TEB Edukacja w zakresie higienistka stomatologiczna.

Jej najważniejsze kompetencje to: sumienność, rzetelność, zaangażowanie, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. 

Po pracy uprawia sport, biega, lubi wycieczki krajoznawcze oraz interesuje się archeologią.

Martyna Konieczna
asystentka stomatologiczna

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze. 

Aktualnie studentka 4 roku studiów licencjackich w zakresie techniki dentystycznej na Akademii Nauk Stosowanych w Wałbrzychu. 

Wolny czas spędza z rodziną i przyjaciółmi. Lubi podróże i wycieczki rowerowe. 

Paulina Urbaniak
dyplomowana higienistka stomatologiczna

Ukończyła szkołę policealną TEB Edukacja na kierunkach higienistka stomatologiczna oraz asystentka stomatologiczna.
Pani Paulina dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w wyjątkowy sposób dba o komfort pacjentów podczas higienizacji. Jej spokój, życzliwość i wiedza sprawiają, że wizyta przebiega w wyjątkowo miłej atmosferze. Praca jest dla pani Pauliny pasją i w pełni się w niej realizuje. Dodatkowo jest osobą bardzo sumienną, empatyczną, odpowiedzialną i komunikatywną.


W wolnym czasie lubi podróże oraz wycieczki rowerowe.

Aleksandra Kropidłowska
dyplomowana higienistka stomatologiczna

Magister biologii człowieka oraz dyplomowana higienistka stomatologiczna z pasją, ukończyła szkołę policealną TEB we Wrocławiu. Ogromną satysfakcję daje jej możliwość czynnego udziału w tworzeniu pięknych uśmiechów pacjentów podczas codziennej pracy w charakterze asystentki ortodontycznej. 

Głównym założeniem Pani Oli w pracy z pacjentem jest traktowanie go –  tak jak sama chciałaby być traktowana – z pełnym profesjonalizmem i uśmiechem. 

W wolnym czasie chętnie podróżuje i tworzy swój kontent w social mediach prowadząc instagram i tiktok oparty na codziennej pracy w gabinecie.

Judyta Malinowska
rejestratorka medyczna

Pani Judyta pełni kluczową rolę w organizacji pracy naszej kliniki.

Zawsze wita pacjentów z uśmiechem i stara się zaplanować wizyty w najbardziej dogodny sposób.

W swojej pracy jest niezwykle profesjonalna, a jednocześnie  wrażliwa na potrzeby innych – dzięki temu pacjenci czują się zaopiekowani,  proces leczenia jest uporządkowany i realizowany bardzo sprawnie.

Czas wolny aktywnie spędza z rodziną, uprawia jogging.

Magda Florian
rejestratorka medyczna

Absolwentka Akademi Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Fizjoterapia. Na codzień czynna zawodowo magister Fizjoterapii, ale też bardzo zaangażowana w dobre funckjonowanie gabinetu rejestratorka medyczna, która wciąż doskonali swoje umiejętności komunikacyjne i wykorzystuje zdobyte wcześniej doświadczenie.

Dzięki pani Magdzie nasi Pacjenci czują się zaopiekowani i zawsze dobrze poinformowani o przebiegu zaplanowanych wizyt.
Uśmiech i empatia to najważniejsze wartości, którymi kieruję się w życiu codziennym. Pani Magda czas wolny czas spędza z rodziną i przyjaciółmi oraz na czytaniu książek.

Anna Wieczorek
manager gabinetu

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego z dyplomem ukończenia studiów wyższych w zakresie pedagogiki pracy. Duże doświadczenie w kontaktach interpersonalnych zdobyła pracując wcześniej w kilku wrocławskich placówkach oraz w bankowości. Dzięki zdobytemu wykształceniu, uczestniczeniu w szkoleniach oraz spokojnemu usposobieniu potrafi trafnie rozpoznać potrzeby pacjenta, odpowiednio doradzić i skierować do właściwego specjalisty. Zawsze stara się dostosować kalendarz wizyt do oczekiwań i możliwości pacjentów.

Współpracując z OrthoTeam aktywnie angażuje się w rozwój gabinetu, a jej profesjonalizm i kompetencje porządkują pracę całego zespołu. Nasi pacjenci traktują panią Annę jak skarbnicę wiedzy na temat przeprowadzanych zabiegów i osobę godną zaufania.

Wolny czas spędza zwiedzając mniej znane zakątki Europy.