Poznaj nasz zespół

Praktyka OrthoTeam powstała w oparciu o dużą bazę pacjentów ortodontycznych oraz współdziałanie interdyscyplinarne, które od zawsze wyróżnia pracę naszego zespołu.

Nasi pacjenci otoczeni są kompleksową opieką stomatologiczną, zajmujemy się terapią holistyczną przywracającą piękny uśmiech, ale przede wszystkim dobrą funkcję i stabilny przez lata efekt.

dr n. med. Justyna WARMUZ
lekarz dentysta, specjalista ortodonta

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym ukończyła w 2008 roku uzyskując I nagrodę Rektora.

Już na początku pracy zawodowej wiedziała, że leczenie ortodontyczne to działania, które mogą stanowić największe wyzwanie podczas zdobywania wiedzy, ale też przynoszące jej najwięcej satysfakcji. Pracuje z pasją i ogromnym zaangażowaniem.

Wykształcenie i praktyka zawodowa

Jej droga zawodowa prowadziła przez trzy katedry wrocławskiej uczelni. Początkowo przez okres 18 miesięcy realizowała program specjalizacji w dziedzinie Stomatologia Dziecięca, jednocześnie pisząc rozprawę doktorską o tematyce ortodontyczno-periodontologicznej w Katedrze Chirurgii Stomatologicznej. Pracę pt.: "Ocena wpływu wybranych czynników morfologicznych na powstawanie recesji dziąsła u pacjentów z wadą zgryzu klasy III" obroniła w 2014 roku. W Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji odbyła czteroletnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Ortodoncja zakończone Egzaminem Państwowym z uzyskaniem tytułu specjalista ortodonta.

Podczas całego procesu kształcenia doktor prowadziła leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych w kilku wrocławskich gabinetach. Od 2010 roku pracuje we własnej praktyce w Kamiennej Górze, a od 2012 roku w Klinice Ambasada Uśmiechu w Opolu. W swojej pracy stosuje najbardziej nowoczesne metody diagnostyki i leczenia. Dzięki bardzo intensywnej pracy klinicznej, wiedzy z zakresu stomatologii dziecięcej, periodontologii i ortodoncji, ale też doświadczeniu naukowemu, zdobyła umiejętność kompleksowego patrzenia na pacjenta, planowania leczenia interdyscyplinarnego oraz stosowania terapii ortodontycznej przynoszącej stabilne efekty i zadowolenie pacjentów przez wiele kolejnych lat.

Prywatnie
Lubi fotografować piękne drzwi.
Cele zawodowe
Uczyć się od lepszych i wciąż przesuwać granice tego, co trudne do osiągnięcia czy niemożliwe do zrealizowania.
Członkostwo w towarzystwach naukowych
Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO)
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS)
European Orthodontic Society (EOS)
World Federation of Orthodontists (WFO)
American Association of Orthodontists (AAO)
Charles H. Tweed International Foundation for Orthodontic Research w Tucson w Arizonie w USA
Nagrody i wyróżnienia
2007 – Wyróżnienie podczas Obchodów 60-lecia Uniwersyteckiej Stomatologii we Wrocławiu
2008 – II nagroda w sesji stomatologicznej za pracę „Porównanie obiektywnych i subiektywnych potrzeb leczenia ortodontycznego u młodych dorosłych płci męskiej” podczas XIII Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Akademii Medycznych
2008 – I nagroda Rektora za osiągnięcie najwyższej średniej ocen przez cały tok studiów na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Publikacje naukowe

Opublikowane w czasopismach medycznych artykuły i doniesienia zjazdowe:

Justyna Warmuz, Piotr Puszkiel, Marzena Dominiak: Ocena skuteczności skojarzonego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego metodą zamkniętego wyrzynania w przypadku zatrzymanych stałych kłów w szczęce, e-Dentico, 2012 nr 3(37); s. 80-92.

Liwia Minch, Justyna Warmuz, Elżbieta Moedler, Beata Kawala: Obiektywna a subiektywna ocena ortodontycznych potrzeb leczniczych u młodych dorosłych, Stomatologia Współczesna, 2013 vol. 20 nr 1; s. 35-38.

Piotr Puszkiel, Justyna Warmuz, Marzena Dominiak: Postępowanie z całkowicie zatrzymanym, nieprawidłowo położonym zębem siecznym szczęki- opis przypadku, e-Dentico, 2013 nr 2(42); s. 86-95.


Justyna Warmuz, Piotr Puszkiel: Odwrotny Łuk Utility i Miniproca Bródkowa wg Langlade'a - opis budowy i działania aparatu, Stomatologia Współczesna, 2013 vol. 20 nr 6, s. 63-66.

Justyna Warmuz, Piotr Puszkiel, Filip Dziedzic: Metoda pośredniego klejenia zamków lingwalnych – zastosowanie praktyczne, Stomatologia Współczesna; vol. 21, nr 2, 2014, 51–55.

Justyna Warmuz, Piotr Puszkiel, Ute Botzenhart, Tomasz Gedrange, Marzena Dominiak: Practical Application of a Method for Assessing the Progression of Gingival Recessions in Orthodontically Treated Patients – A Pilot Study, OHDM - Vol. 13 - No. 3, 2014, s: 1-7.

Liwia Minch, Justyna Warmuz, Beata Kawala: Diagnostyka ortodontyczna według Charlesa H. Tweeda i Leverna Merrifielda. Pomiary cefalometryczne, Forum Ortodontyczne, (4) 2015; 275-282.

Liwia Minch, Anna Biała, Justyna Warmuz, Beata Kawala: Changes in the aesthetic zone as a result of orthodontic treatment in patients with pathological tooth migration, sesja plakatowa zjazdu European Orthodontic Society w Wenecji 2015

Liwia Minch, Justyna Warmuz, Anna Biała: Zmiany zachodzące w strefie estetycznej w wyniku leczenia ortodontycznego czterdziestoletniej pacjentki z patologiczną migracją zębów siecznych górnych, 18 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Szczecinie, 16-19.09.2015, sesja plakatowa

Marzena Dominiak, Ute Botzenhart, Tomasz Gedrange, Maciej Jagielak, Julia Seeliger, Justyna Warmuz: Influence of morphological parameters on the development of gingival recession in class III malocclusion, Annals of anatomy-anatomischer anzeiger, (206) 2016; 64-72.

Liwia Minch , Justyna Warmuz , Anna Biała, Beata Kawala: Wykorzystamie miniimplantów ortodontycznych u pacjentów z patologiczną migracją zębów w strefie estetycznej, Kongres Techniki Ortodontycznej, sesja plakatowa, Wrocław, 2016


Justyna Warmuz, Liwia Minch, Beata Kawala: Wykorzystamie miniimplantów ortodontycznych u pacjentów z patologiczną migracją zębów w strefie estetycznej, Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Łódź, 2017, sesja plakatowa

Justyna Warmuz, Liwia Minch, Beata Kawala: Całkowita analiza miejsca w łuku zębowym stosowana w technice Tweeda-Merrifielda jako klucz do przygotowania maksymalnie zindywidualizowanego planu leczenia ortodontycznego, Forum Ortodontyczne, (4) 2017; 283-290.

Justyna Warmuz, Michał Rokosa, Joanna Antoszewska-Smith: Ekspansja szczęki wspomagana kortykotomią jako skuteczna metoda leczenia jednostronnego zgryzu krzyżowego u pacjentów dorosłych-opis przypadku, Ortodoncja w praktyce, 2018 (1), 7-20.

 
lek. dent. Michał WARMUZ
specjalista chirurg stomatolog

Ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Wrocławskiej Akademii Medycznej w 2007 roku. Tytuł specjalisty uzyskał w 2017 roku. W swojej pracy najbardziej realizuje się w chirurgii i implantologii, stawia na precyzję działania, stosowanie tylko bezpiecznych i sprawdzonych metod leczenia.

Zaufanie, którym darzą go pacjenci, jest największą nagrodą i jednocześnie ogromną siłą napędową do dalszego rozwoju zawodowego.

Wykształcenie i praktyka zawodowa

Dziedziną, która zawsze najbardziej interesowała doktora była chirurgia, jednocześnie podczas swojej drogi zawodowej miał przyjemność uczyć się i współpracować z uznanymi specjalistami w różnych dziedzinach stomatologii.

Roczny staż podyplomowy odbył w gabinecie Maxdent, który wybrał po wcześniejszym okresie praktyki w ramach wolontariatu jeszcze na studiach.

Podczas pierwszych pięciu lat pracy klinicznej zdobywał wiedzę i umiejętności w NZOZ Denta s. c. pod okiem dr Michała Karolewskiego, specjalisty protetyki i implantologa. Okres ten wspomina jako czas intensywnego kształcenia się w dziedzinie endodoncji, pracy w powiększeniu, wykonywania niezliczonej ilości protez, ale też pierwszych prac w zakresie implantoprotetyki.

W latach 2012-2017 doktor zrealizował 5-letni program specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu oraz w Poradni Chirurgii Stomatologicznej SCCT Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego zakończony Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym. Chcąc uzyskać maksymalnie duże doświadczenie pracował jednocześnie w prywatnym gabinecie Vitalium AS u dr n. med. Agnieszki Sulki, specjalisty chirurgii stomatologicznej i wspaniałego dydaktyka.

Wiedzę dotyczącą implantologii, zarządzania tkankami miękkimi jamy ustnej oraz zasad wspołpracy interdyscyplinarnej miał ogromną przyjemność zdobywać pracując przez kolejne cztery lata w zespole lekarzy Kliniki Ortodoncji i Implantologii Limed we Wrocławiu.

Od 2010 roku przyjmuje pacjentów we własnej praktyce w Kamiennej Górze.

Prywatnie
Uwielbia nowe technologie i wszelkie rozwiązania elektroniczne ułatwiające życie.
Cele zawodowe
Rozsądna cyfryzacja praktyki i dalsze doskonalenie umiejętności.
Członkostwo w towarzystwach naukowych
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS)
Polskie Towarzystwo Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej (PTCHSiST)
International Team for Implatology (ITI)
Publikacje naukowe
Michał Warmuz, Szymon Chojnowski, Agnieszka Sulka: Ocena skuteczności sprowadzania do łuku zatrzymanych kłów podczas skojarzonej terapii chirurgiczno-ortodontycznej, e-Dentico, 2016 nr 6(64); s. 80-92,
dr n. med. Aleksandra Adamek
lekarz dentysta

Jest absolwentką Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, który ukończyła z wynikiem bardzo dobrym w 2013 roku. Już w trakcie stażu podyplomowego rozpoczęła współpracę z gabinetem ortodontycznym.

Jest związana z Katedrą Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, gdzie pracuje jako asystent i prowadzi zajęcia ze studentami.

Wykształcenie i praktyka zawodowa

W 2014 roku rozpoczęła pracę w Centrum Ortodontycznym Ortho.pl we Wrocławiu. Od 2015 roku współpracuje z gabinetem ortodontycznym w Kamiennej Górze.

W 2019 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską pt.: ”Porównanie szerokości łuków zębowych pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia z szerokością standardowych łuków ortodontycznych”, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

Nieustannie rozwija swoje umiejętności i pogłębia wiedzę uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i kursach zarówno w kraju jak i za granicą.

Członkostwo w towarzystwach naukowych
Polskie Towarzystwo Ortodontyczne
Publikacje naukowe

Aleksandra Adamek, Liwia Minch, Beata Kawala.: Zastosowanie skanerów w ortodoncji - czy idealne rozwiązanie? = The use of scanners in orthodontics - is it the perfect solution? W:22. Zjazd PTO [Polskiego Towarzystw a Ortodontycznego]. Kraków, 15-18 września 2019. Książka streszczeń; s.61

Liwia Minch, Aleksandra Adamek, Beata Kawala.: Jak najprościej. Diagnostyczny trójkąt Tweeda = Make it simple. The Tweed diagnostic triangle W:21. Zjazd PTO [Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego]. Wrocław, 19-22 września 2018. Abstrakty; s.109-110 poz.12

Aleksandra Adamek, Filip Dziedzic, Beata Kawala, Liwia Minch.: Cyfrowa ortodoncja. Nowy wymiar współpracy ortodonty z technikiem. Opis przypadku = Digital orthodontics. A new quality of cooperation between orthodontist and orthodontic technician. A case report W:19. Zjazd PTO [Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego]. Olsztyn, 21-24 września 2016 r.; s.81-82 poz.P6

Aleksandra Adamek, Liwia Minch, Beata Kawala.: Intercanine width - review of the literature Dent.Med.Probl. 2015 Vol.52 no.3; s.336-340 Pkt. MNiSW/KBN: 11.000

Jan Łyczek, Joanna Antoszewska, Beata Kawala, Julia Dytko, Aleksandra Adamek.: Influence of mouth rinses on the force decay of elastic chains Eur.J.O rthodont. 2014 Vol.36 no.5; s.e139-e140 poz.265 90th Congress of European Orthodontic Society. Warsaw (Poland), 18-22 June, 2014. Abstracts of lectures and scientific posters

Joanna Antoszewska, Aleksandra Adamek, Julia Dytko, Leszek Noga, Jan Łyczek.: Zależność atrakcyjności profilu od położenia żuchwy i wysokości dolnego odcinka twarzy Stomatol.Współcz. 2012 Vol.19 nr 3; s.17-26 Pkt. MNiSW/KBN: 3.000

lek. dent. Ewelina Fabiańczyk-Woźniak

W 2013 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku lekarsko-dentystycznym w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Dziedziną stomatologii, która najbardziej ją interesuje jest endodoncja, wymaga ona bardzo dużej precyzji, spokoju i cierpliwości – pani doktor odnajduje się w tym w 100%. Po ukończeniu rocznego stażu podyplomowego w Szczecinie rozpoczęła pracę w Centrum Stomatologicznym w Jeleniej Górze. Z gabinetem w Kamiennej Górze związana jest od 2018 roku. Prowadzi kompleksowe leczenie stomatologiczne dzieci i dorosłych. Stara się pogłębiać swoją wiedzę jeżdżąc na krajowe kursy i konferencje.

Prywatnie
Prywatnie: uwielbia podróże, zarówno po Polsce jak i zagraniczne. Wolny czas spędza na pieszych wycieczkach po Karkonoszach. Kocha zwierzęta a w szczególności psy – od 5 lat jest właścicielką dwóch kundelków z jeleniogórskiego schroniska.
Cele zawodowe
W przyszłości zamierza rozwijać swoje umięjętności z zakresu estetycznej stomatologii zachowawczej, jak również zabiegowej medycyny estetycznej.
lek. dent. Anna Skrzek

Absolwentka wydziału lekarsko - dentystycznego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, który ukończyła w 2008 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała pod okiem specjalistów w dziedzinie zachowawczej stomatologii estetycznej, protetyki i stomatologii dziecięcej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje aby zapewnić najwyższe standardy leczenia oraz oferować rozwiązania dopasowane do potrzeb i wymagań pacjentów. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach pozwala jej opanować ciągle rozwijające się metody leczenia. Jej atutem jest duża cierpliwość i empatia do pacjentów.

Prywatnie
Wolny czas spędza z rodziną, lubi piesze wędrówki po górach, pływanie, jazdę na rowerze i czytanie książek.
Cele zawodowe
W przyszłości będzie doskonalić swoje umiejętności w zakresie estetycznej stomatologii zachowawczej oraz endodoncji.
lek. dent. Urszula Pachowicz

Ukończyła studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w 2016 r. Zajmuje się stomatologią zachowawczą, endodoncją z użyciem mikroskopu oraz protetyką. Ceni precyzję w pracy. Nawet w trudnych przypadkach chce uzyskać nie tylko wysoki efekt estetyczny, ale przede wszystkim odtworzyć funkcję oraz stabilną okluzję.
Wykształcenie i praktyka zawodowa: W 2016 roku rozpoczęła roczny staż podyplomowy, a następnie kontynuowała pracę w Zespole Gabinetów MM Kaczmarek w Jeleniej Górze. Intensywnie poszerza swoją wiedzę na kursach krajowych i zagranicznych.
Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:
Polskie Towarzystwo Endodontyczne (PTE)
Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa (AIC)

Prywatnie
Lubi aktywnie spędzać czas, a na wakacyjne kierunki obiera te z plażą i słońcem, gdzie w ciepłe wieczory może poznać kulturę mieszkańców i regionalną kuchnię.
Cele zawodowe
Dąży do wykonywania pełnych rekonstrukcji uzębienia w oparciu o cyfrowe technologie.
lek. dent. Paulina Makowska

Ukończyła studia na kierunku lekarsko-dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku pracy zawodowej związana z ortodoncją, w której chce się dalej rozwijać. Na codzień zajmuje się stomatologią zachowawczą, stomatologią dziecięcą oraz estetyczną odbudową zębów przednich.
Do Pacjentów stara się podchodzić holistycznie, zwracając uwagę nie tylko na nieprawidłowości w obrębie jamy ustnej, ale także na nieprawidłową postawę ciała, szkodliwe nawyki, zaburzenia hormonalne oraz schorzenia ogólne.
Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach, konferencjach oraz webinarach.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Prywatnie
Kinomanka, stara się być na bieżąco z najważniejszymi premierami filmowymi. Wolny czas spędza odkrywając uroki Dolnego Śląska oraz zdobywając kolejne szczyty Sudetów.
Podczas urlopów intensywnie zwiedza, najbardziej ceniąc sobie miejsca, do których nie docierają inni turyści oraz testując specjały lokalnych kuchni.
Cele zawodowe
Chce zajmować się leczeniem ortodontycznym Pacjentów w oparciu o nowoczesne metody terapii oraz współpracę z logopedami i fizjoterapeutami.
lek. dent. Hubert Lizis

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na codzień zajmujący się stomatologią zachowawczą, leczeniem endodontycznym pod mikroskopem, endoprotetyką oraz chirurgią stomatologiczną. W relacji z pacjentem, za priorytet stawia wzajemne zaufanie.
Doświadczenie zawodowe zdobywa dzięki współpracy ze specjalistami z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz endodoncji. Aby świadczyć usługi oparte na najnowszych i najwyższych standardach postępowania klinicznego uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Prywatnie
Pasjonat podróży zagranicznych poza utarte szlaki turystyczne oraz krajowych wędrówek trekkingowych i kolarstwa górskiego.
Cele zawodowe
Dalszy rozwój w dziedzinie chirurgii, endodoncji i protetyki prowadzący do realizacji kompleksowej i holistycznej terapii stomatologicznej.

lek. dent. Emiljo Beqiri

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Jest również absolwentem Akademii Chirurgii Jamy Ustnej „Oral Surgery Academy” we Wrocławiu.

Obszar zainteresowań zawodowych doktora to przede wszystkim chirurgia stomatologiczna, implantologia oraz protetyka.

W swojej pracy wykorzystuje technologie 3D. Wiekszość procedur wykonuje pod mikroskopem, co przekłada się na jakość leczenia i długotrwały efekt świadczonych usług.

SZKOLENIA

Wciąż doskonali swoje umiejętności biorąc udział w licznych kursach, konferencjach i szkoleniach:

 1. Akademia Chirurgii Jamy Ustnej "Oral Surgery Academy Wrocław"
 2. Adhezyjne odbudowy protetyczne zębów leczonych endodontycznie w odcinku bocznym, endokorony, włókna, nakłady - dr Bartołomiej Karaś
 3. Wprowadzenie do nowoczesnej endodoncji z wykorzystaniem narzędzi rotacyjnych - dr Bartołomiej Karaś
 4. Praktyczne podejście do pracy z mikroskopem - dr n. med. Wojciech Wilkoński, dr Bartłomiej Karaś.
 5. Akademia Digital Smile - Design Experience & Natural Restoration – dr n. med Bartosz Cerkaski.
 6. Straumann - Karkonoska Konferencja Implantologiczna - dr Radosław Jadach, dr Jerzy Mazurec, dr Maciej Szklarczyk.
 7. Okluzja funkcjonalna w procesie planowania leczenia – dr n. med Jakub Urban.
 8. Nowoczena endodoncja z zastosowaniem mikroskopu. Reendo – dr n. med. Wojciech Wikloński.
 9. II Sympozjum implantoologiczne ICX. Sterowana regeneracja kości za pomocą kości autogennej – dr Frank Zastrow.
 10. Zastosowanie PRF poczas regeneracji tkanek w oparciu o przypadki kliniczne – dr n. med Adam Nowicki.
 11. Toksyna botulinowa w zabiegach estetycznych – Polski Instytut Medycyny i Kosmetologii.
Sylwia Świt
dyplomowana higienistka stomatologiczna

Absolwentka Dolnośląskiej Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu oraz magister prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W gabinecie OrthoTeam łączy pracę higienistki z rolą asysty przy specjalistycznych zabiegach. Ma świetny kontakt z pacjentami dorosłymi i jak nikt inny fantastycznie buduje pozytywną relację z dziećmi. Doskonale potrafi w przystępny sposób przekazać obszerną wiedzę. Jej priorytetem jest zdrowy uśmiech pacjenta, jego edukacja i motywacja do lepszego dbania o higienę jamy ustnej. Pracę traktuje jak pasję i to pacjenci doceniają najbardziej.

Prywatnie mama czterech synów, których podaje za przykład maksymy: „chcieć to móc”, ponieważ żadne z jej dzieci nie ma ubytków próchnicowych.

Chętnie rozwija swoje zawodowe umiejętności i pogłębia wiedzę podczas praktycznych szkoleń i kursów.

Dominika Partyka
dyplomowana higienistka stomatologiczna

Absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu na kierunku kosmetologia oraz policealnej szkoły dla higienistek stomatologicznych. W gabinecie dba o prawidłowy przebieg wszystkich procedur, czuwa nad procesem sterylizacji i dezynfekcji oraz czynnie asystuje lekarzom podczas zabiegów stomatologicznych, ortodontycznych, chirurgicznych i implantologicznych. Jej wyczucie estetyczne niejednokrotnie pomaga zespołowi podjąć z pacjentem decyzje dotyczące estetyki uśmiechu.

Jest osobą otwartą i uśmiechniętą, dzięki czemu wizyty upływają pacjentom w sympatycznej atmosferze. Przy tym jest bardzo profesjonalna w wykonywaniu swoich obowiązków i potrafi zapanować nad wieloma rzeczami jednocześnie.

W wolnym czasie rozwija swoją pasję pogłębiając wiedzę z zakresu kosmetologii.

Klaudia Klenowska
wykwalifikowana asystentka ortodontyczna i stomatologiczna

Pani Klaudia z największą starannością dba o czystość i dezynfekcję w naszej klinice, czuwa nad procesem sterylizacji narzędzi, czynnie asystuje przy zabiegach ortodontycznych, chirurgicznych i implantologicznych. Jej uważoność oraz ogromne zdolności organizacyjne bardzo porządkują pracę całego Zespołu. Uwielbia pracę z ludźmi, jest zawsze uśmiechnięta i nigdy nikomu nie odmawia pomocy.

Czas wolny spędza aktywnie, zdobywając kolejne szczyty podczas pieszych wędrówek.

Anita Niezgoda
asystentka stomatologiczna i ortodontyczna

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Dziedzictwo Kultury Materialnej.  
Pani Anita jest osobą pełną energii, kontaktową i niezwykle sympatyczną.  W naszym gabinecie czynnie asystuje podczas zabiegów, dba o przebieg procesu dezynfekcji oraz sterylizacji sprzetu i narzędzi. Jej zaangażowanie w pracę i dążenie do doskonalenia swoich umiejętności sprawiają, że współpraca z Panią Anitą jest bardzo ceniona zarówno przez lekarzy, jak i naszych pacjentów.

Prywatnie pani Anita uwielbia ekstremalne wyzwania, takie jak skoki na bungee czy paralotnie. Kocha konie i na codzień  zajmuję  się dwoma czterokopytnymi pupilami.
Jej pasją jest architektura, szczególnie przemysłowa oraz sztuka sepulkralna.

Natalia Kozaczyk
asystentka stomatologiczna i ortodontyczna

Pani Natalia ukończyła studia inżynierskie w Wyższej Szkole Bankowej. Chęć rozwoju i poszerzania horyzontów sprawiła, że odnalazła swoje miejsce w naszym gabinecie. Czynnie asystuje podczas zabiegów chirurgicznych, implantologicznych, ale również z dużym zaangażowaniem i precyzją tworzy zespół ortodontyczny kliniki.

Uśmiech i dobra atmosfera to podstawowe wartości, które pani Natalia wnosi w codzienność gabinetu. Lekarze najbardziej cenią jej chęć do ciągłego doskonalenia organizacji pracy, a pacjenci poczucie komfortu i troskliwej opieki w trakcie zabiegów.

Prywatnie pani Natalia to ogromna miłośniczka zwierząt. Uwielbia również robić zdjęcia i zwiedzać egoztyczne miejsca na świecie.

Judyta Malinowska
rejestratorka medyczna

Pani Judyta pełni kluczową rolę w organizacji pracy naszej kliniki.

Zawsze wita pacjentów z uśmiechem i stara się zaplanować wizyty w najbardziej dogodny sposób.

W swojej pracy jest niezwykle profesjonalna, a jednocześnie  wrażliwa na potrzeby innych - dzięki temu pacjenci czują się zaopiekowani,  proces leczenia jest uporządkowany i realizowany bardzo sprawnie.

Czas wolny aktywnie spędza z rodziną, uprawia jogging.

Anna Wieczorek
manager gabinetu

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego z dyplomem ukończenia studiów wyższych w zakresie pedagogiki pracy. Duże doświadczenie w kontaktach interpersonalnych zdobyła pracując wcześniej w kilku wrocławskich placówkach oraz w bankowości. Dzięki zdobytemu wykształceniu, uczestniczeniu w szkoleniach oraz spokojnemu usposobieniu potrafi trafnie rozpoznać potrzeby pacjenta, odpowiednio doradzić i skierować do właściwego specjalisty. Zawsze stara się dostosować kalendarz wizyt do oczekiwań i możliwości pacjentów.

Współpracując z OrthoTeam aktywnie angażuje się w rozwój gabinetu, a jej profesjonalizm i kompetencje porządkują pracę całego zespołu. Nasi pacjenci traktują panią Annę jak skarbnicę wiedzy na temat przeprowadzanych zabiegów i osobę godną zaufania.

Wolny czas spędza zwiedzając mniej znane zakątki Europy.