Skip to main content

Ortodonta – Ortodoncja,
która przynosi rezultaty

Ortodoncja jest filarem OrthoTeam w Kamiennej Górze. Filozofia leczenia ortodontycznego dr n. med. Justyny Warmuz sprawia, że pacjenci są leczeni nie tylko skutecznie, ale przede wszystkim w sposób bezpieczny i z poszanowaniem indywidualnej budowy ich twarzy. Filozofia ta powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe, pracę naukową oraz znajomość najwyższych światowych standardów w leczeniu ortodontycznym.

faces first

Leczenie ortodontyczne w mieście Kamienna Góra niesie ze sobą nie tylko zmianę wyglądu zębów w uśmiechu, ale także mniejszą lub większą ingerencję w rysy twarzy. Ortodoncja według założeń Faces First to podejście do leczenia, w którym rezultaty osiągane są z dbałością o każdy szczegół, także o to, by zachować lub poprawić naturalne piękno twarzy. To filozofia, która daje pacjentom o wiele więcej niż tylko proste zęby. Niestety, nie jest to jeszcze standardem w każdym gabinecie ortodontycznym. W OrthoTeam naszą ambicją jest jednak sięgać po więcej.

EVIDENCE BASED MEDICINE

Do leczenia podchodzimy naukowo, nie marketingowo. Nie każdą wadę można błyskawicznie skorygować – w niektórych przypadkach ceną za szybki efekt bywa pogorszenie zdrowia kości i dziąseł, co może niestety ujawnić się dopiero po wielu latach po zakończeniu terapii. W OrthoTeam kategorycznie sprzeciwiamy się takiemu działaniu.

Leczenie planowane jest bardzo precyzyjnie z uwzględnieniem oczekiwań pacjenta, ale także w oparciu o wnikliwą ocenę warunków kostnych i periodontologicznych w jamie ustnej. Skrupulatna diagnostyka cyfrowa oraz komputerowe analizowanie możliwości leczenia pozwalają zaplanować je tak, by uzyskać jak najlepsze i stabilne rezultaty.

DIGITAL SMILE DESIGN

Żyjemy w czasach kiedy estetyka uśmiechu jest priorytetem, zdrowe i proste zęby przyczyniają się do wzrostu pewności siebie oraz znacząco poprawiają komfort funkcjonowania w społeczeństwie.

DSD jest narzędziem pomocnym w komunikacji z pacjentem, pozwala poznać jego oczekiwania estetyczne i wspólnie z zespołem specjalistów zaplanować przebieg leczenia. Indywidualne projektowanie uśmiechu umożliwia ortodoncie określenie właściwej linii uśmiechu, pozwala zwrócić uwagę na stopień ekspozycji dziąseł, symetrię kątów ust i wiele innych parametrów, które są niezwykle istotne, kiedy chcemy uzyskać idealnie proste zęby i piękny uśmiech.

Przebieg leczenia ortodontycznego w mieście Kamienna Góra

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta poświęcona jest na konsultację, badanie oraz wstępne omówienie potrzeb i oczekiwań pacjenta. Punktem wyjścia do rozważań na temat planu leczenia ortodontycznego jest pobranie kompletu badań diagnostycznych: fotografii zębów, twarzy oraz wykonanie cyfrowych zdjęć rentgenowskich, takich jak cefalogram (rentgenogram boczny głowy) oraz OPG (zdjęcie ortopantomograficzne). Następnie pobierane są wyciski uzębienia lub skany wewnątrzustne. Pozyskana dokumentacja wprowadzana jest do specjalnego programu ortodontycznego i szczegółowo analizowania, co umożliwia przygotowanie indywidualnego planu leczenia.

Druga wizyta

Na tej wizycie omawiamy z pacjentem plan leczenia, pokazujemy zdjęcia fotograficzne, przedstawiamy analizę zdjęć rentgenowskich. Wszystkie szczegóły opisywane są bardzo skrupulatnie: przebieg leczenia krok po kroku, przewidywany czas trwania terapii oraz dokładne koszty. Naszym celem jest leczenie nie tylko skuteczne, ale i komfortowe pod względem finansowym – bez nieprzewidzianych wcześniej dodatkowych kosztów.

Przed rozpoczęciem działań ortodontycznych każdy pacjent kierowany jest do swojego lekarza stomatologa oraz na wizytę higienizacyjną. Jeżeli podczas badania lekarz stwierdzi ubytki próchnicowe, przed montażem aparatu należy je wyleczyć.

Trzecia wizyta

Kolejna wizyta to spotkanie z dyplomowaną higienistką stomatologiczną, która przygotuje zęby do montażu aparatu stałego oraz udzieli szczegółowego instruktażu higieny jamy ustnej. Podczas tej wizyty wykonywany jest skaling ultradźwiękowy, piaskowanie, fluoryzacja i polishing. Jest to wizyta obowiązkowa dla każdego pacjenta, ponieważ zgodnie jako zespół twierdzimy, że utrzymanie zębów w zdrowiu i edukacja pacjentów w zakresie higieny to podstawa naszego działania.

Czwarta wizyta

Na tym etapie lekarz ortodonta montuje aparat stały najczęściej na jeden łuk zębowy, dając tym samym pacjentowi czas na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji w jego życiu i po okresie miesiąca zakłada drugi łuk aparatu. Na tej wizycie pacjenci otrzymują w formie pisemnej pełen plan leczenia ortodontycznego oraz wszystkie zalecenia.

Kolejne wizyty

Leczenie ortodontyczne wiąże się z regularnymi wizytami kontrolnymi. Służą one wprowadzeniu w elementach aparatu zmian, bez których postęp leczenia nie byłby możliwy. Wizyty aktywacyjne odbywają się co 3–4 tygodnie. Co kilka miesięcy lekarz wykonuje dokumentację fotograficzną, omawia uzyskane rezultaty i planuje dalsze działania. Dwa razy do roku pacjenci przychodzą na dodatkowe wizyty higienizacyjne.

3 miesiące przed planowym zakończeniem leczenia ortodontycznego wykonujemy radiologiczną diagnostykę cyfrową. Obraz kliniczny oraz analiza zdjęć rentgenowskich stanowią podstawę do podjęcia decyzji o demontażu aparatu.

Zakończenie leczenia

Podczas wizyty, która trwa około 2 godzin, higienistka stomatologiczna demontuje aparat stały, profesjonalnie oczyszcza zęby oraz wykonuje szczegółową dokumentację uzyskanego efektu. W tym momencie rozpoczynamy fazę leczenia retencyjnego.

Leczenie retencyjne

Po okresie aktywnego leczenia ortodontycznego aparatem stałym następuje faza terapii retencyjnej, która ustalana jest indywidualnie. Leczenie retencyjne ma na celu utrzymanie uzyskanego efektu. Bez tej fazy zęby mogłyby częściowo wrócić do poprzedniego ułożenia. Pacjent otrzymuje wyjmowany aparat retencyjny, który codziennie zakłada na noc. W fazie retencyjnej pierwsza wizyta kontrolna odbywa się po kilku dniach od demontażu aparatu, druga po miesiącu, kolejna po 3 miesiącach, a następnie – raz na 6–12 miesięcy. W przypadku braku wizyt retencyjnych lekarz nie może brać odpowiedzialności za zaistniałe nieprawidłowości zgryzowe.

Zabiegi wspomagające
leczenie ortodontyczne w Kamiennej Górze

Czasami leczenie ortodontyczne wymaga dodatkowych, niezbędnych zabiegów, które umożliwiają osiągnięcie pożądanych efektów. W OrthoTeam w Kamiennej Góze działamy interdyscyplinarnie i wszystkie tego typu zabiegi przeprowadzane są na miejscu, w naszym gabinecie.

Wszczepienie mikroimplantów ortodontycznych

Podczas terapii może zaistnieć potrzeba wprowadzenia dodatkowych zaczepów w kości, tzw. mikroimplantów, które umożliwiają skuteczne i precyzyjne przesuwanie konkretnego zęba lub grupy zębów bez zbędnego obciążenia pozostałych zębów w łuku. Stosowane są one także w przypadku braków w uzębieniu, ponieważ bez nich przeprowadzenie leczenia nie byłoby w ogóle możliwe. Mikroimplanty wprowadzane są tymczasowo, tylko na okres prowadzonego leczenia ortodontycznego. Chirurg umieszcza je w kości podczas krótkiego zabiegu w znieczuleniu miejscowym. Wykręcane są najczęściej bezboleśnie przez ortodontę podczas wizyty aktywacyjnej.

Zabieg chirurgicznego odsłonięcia zębów zatrzymanych

Zęby zatrzymane to takie, które nie wyrznęły się w odpowiednim czasie i nadal pozostają pod powierzchnią kości i/lub dziąsła. Przyczyną takiego stanu może być nieprawidłowy kierunek wyrzynania zęba, zbyt mała ilość miejsca w łuku, ale też uraz powstały w dzieciństwie. Zabieg przeprowadzany przez chirurga polega na odsłonięciu zatrzymanego zęba oraz przyklejeniu na jego powierzchni zaczepu ortodontycznego, który umożliwia wprowadzenie zęba na właściwe miejsce.

Kortykotomia – chirurgiczne wspomaganie leczenia ortodontycznego

Kortykotomię wykonuje się w celu ułatwienia przesuwania zębów podczas szczególnych ruchów ortodontycznych. Jest to zabieg chirurgiczny, który można wykonać wyłącznie u osób dorosłych i już po założeniu aparatu stałego. Podczas zabiegu chirurg wykorzystując metodę piezochirurgii pionowo nacina kość, co znacząco mobilizuje ją do przebudowy.

Augmentacja tkanek miękkich

W przypadku, gdy przed leczeniem ortodontycznym zęby pacjenta pokrywa cienka warstwa kości i dziąsła, należy wykonać zabieg pogrubienia dziąsła, co umożliwi bezpieczne przesuwanie zębów w tym obszarze podczas terapii.

Rodzaje aparatów ortodontycznych

W OrthoTeam Kamienna Góra mamy do dyspozycji wiele możliwości. Pacjentów leczymy z wykorzystaniem ortodontycznych aparatów stałych zakładanych zarówno od strony policzkowej zębów, jak i aparatów lingwalnych, które montujemy od strony języka. Prowadzimy również terapię z użyciem szyn, tzw. alignerów. Dobór aparatu ustalany jest indywidualnie i zależy od rodzaju wady zgryzu oraz oczekiwań estetycznych pacjenta. Wszystkie dostępne możliwości omawiane są podczas konsultacji i planowania leczenia.

Aparaty stałe i alignery wykorzystujemy w leczeniu osób dorosłych i nastolatków, natomiast aparaty zdejmowane najczęściej podczas leczenia dzieci.

Aparat zdejmowany

Aparat zdejmowany wykonany jest z akrylowej płyty, z której wyprowadzone są różne elementy metalowe. Mają one za zadanie utrzymać aparat na zębach oraz zmieniać położenie poszczególnych zębów. Kolorowa płyta najczęściej zaopatrzona jest w śrubę, dzięki której aparat wspomaga wzrost pacjenta. Tego typu aparaty stosowane są w celu poszerzenia łuku zębowego lub zabezpieczenia miejsca po przedwczesnej utracie zęba mlecznego.

 
Aparat stały

Aparat stały tworzą zamki, czasami pierścienie oraz drut ortodontyczny. Jego wygląd zależy od rodzaju materiału użytego do produkcji zamków. Możemy wyróżnić dwa podstawowe typy: aparat metalowy i estetyczny (kryształowy). Zamki mogą być zamontowane na widocznej, zewnętrznej powierzchni zębów bądź od strony wewnętrznej – podniebiennej i językowej. Dodatkowo stały aparat ortodontyczny może zawierać zamki w systemie samoligaturującym ze specjalnymi klapkami lub do utrzymania łuku w zamkach mogą być wykorzystywane kolorowe ligatury elastyczne.

 
Alignery

Alignery czyli szyny nakładkowe to niewidoczny aparat ortodontyczny. Podczas terapii pacjenci noszą całkowicie przezroczyste nakładki. Leczenie projektowane jest cyfrowo, co zapewnia precyzję w działaniu i możliwość osiągnięcia doskonałego efektu przy niewielkich wadach zgryzu.

 
Aparaty retencyjne

Rodzaj aparatów retencyjnych określany jest pod koniec leczenia ortodontycznego. Niektórzy pacjenci potrzebują podklejenia do językowej powierzchni zębów stałego retainera, inni otrzymują szyny retencyjne bądź akrylowe aparaty zdejmowane.

 
 

ZOBACZ WIĘCEJ:

Ortodonta Jelenia Góra

Ortodonta Wałbrzych