Skip to main content

Implantologia, Implanty

Jedną z kluczowych dziedzin, jakimi zajmujemy się w OrthoTeam w Kamiennej Górze jest implantologia. Prowadzimy pacjentów implantologicznych od pierwszej konsultacji, przez zabieg wszczepienia implantu, po opiekę pozabiegową.

Każdy zabieg wszczepienia implantu przeprowadza doświadczony specjalista chirurgii stomatologicznej lek. dent. Michał Warmuz. W OrthoTeam dbamy o uporządkowanie przebiegu wizyt i leczenia. Zabieg implantacji poprzedzony jest skrupulatną diagnostyką (cyfrowe RTG, tomografia komputerowa) oraz przedstawieniem dokładnego planu leczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat tego, czym jest implant, na czym polega leczenie implantologiczne, jakie są przeciwwskazania do wszczepienia implantu, jakie dodatkowe zabiegi można wykonać, by stworzyć warunki niezbędne do implantacji oraz jak wygląda opieka pozabiegowa.

implant stomatologiczny

Implant stomatologiczny imituje korzeń zęba – jest to tytanowy element w kształcie stożka, który lekarz wszczepia w kość. Implanty używane w stomatologii mają wysoką zgodność biologiczną, czyli są obojętne dla naszego organizmu. Nie powodują reakcji alergicznych.

Odbudowany na implancie ząb składa się z trzech elementów: implantu (filaru, zwanego także wszczepem), łącznika oraz korony protetycznej. Te trzy elementy są do siebie idealnie dopasowane tak, by perfekcyjnie odtworzyć naturalny ząb pacjenta.

ZALETY IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH

Wszczepiony implant zachowuje się podobnie jak korzeń zęba – zrasta się z kością, stabilizuje położenie korony, zapobiega zanikowi kości w miejscu utraconego zęba, co nastąpiłoby nieodwracalnie, gdyby nie odbudowano tego miejsca implantoprotetycznie. Implanty w mieście Kamienna Góra zapewniają także pacjentom komfort w codziennym życiu – wytrzymują te same siły i obciążenia, jakim poddawane są korzenie naturalnych zębów. Implant zapewnia możliwość nagryzania nawet twardych pokarmów, daje pewność, że jest stabilny i nie przeszkadza w mówieniu ani też w codziennych, nawet ekstremalnych, aktywnościach.

 

Wskazania i przeciwwskazania
do zabiegu wszczepienia implantu

Wskazaniem do implantacji jest brak jednego, kilku lub wszystkich zębów.

Pomimo faktu, że implanty są bardzo dobrze akceptowane przez większość pacjentów, istnieją przeciwwskazania, które należy wziąć pod uwagę. Wystąpienie przeciwwskazań czasowych oznacza, że leczenie musi zostać odłożone w czasie do momentu ich ustąpienia lub wystarczającej poprawy. Przeciwwskazania bezwzględne świadczą o tym, że w wymienionych sytuacjach nie wykonamy zabiegu.

Czasowe przeciwwskazania do wszczepienia implantu

osteoporoza
choroby dziąseł i przyzębia
wady ortodontyczne
urazy lub infekcje błon śluzowych w miejscu implantacji
zaawansowana, nieleczona próchnica
bardzo słaba higiena jamy ustnej
zgrzytanie zębami na tle nerwowym i stresowym (bruksizm)
ciąża
cukrzyca w fazie nieustabilizowanej
zaburzenia krzepliwości krwi

Bezwzględne Przeciwwskazania do implantacji

padaczka
nieustabilizowana cukrzyca
zaawansowana osteoporoza
wyniszczające choroby (alkoholizm, narkomania, AIDS)
choroby nowotworowe
ciężkie choroby psychiczne

Przebieg leczenia implantologicznego w mieście Kamienna Góra

Zabieg wszczepienia implantu

Zabieg wszczepienia implantu można przeprowadzić po dokładnej diagnostyce obejmującej dokumentację fotograficzną i rentgenowską oraz badania profilaktyczne, co pozwala na zakwalifikowanie pacjenta do zabiegu.

Zabieg, podczas którego lekarz wszczepia jeden lub kilka implantów trwa od 30 do 60 minut. Pacjentowi podaje się znieczulenie miejscowe. Następnie lekarz przystępuje do precyzyjnego wykonania w kości otworu umożliwiającego wszczepienie implantu przy użyciu specjalnie zaprojektowanych wierteł.

W tak przygotowane miejsce wprowadzany jest implant. Niezwykle istotne jest tu doświadczenie i wyczucie w przykładaniu odpowiedniej siły podczas wkręcania wszczepu, tak, by z jednej strony zamocować filar, a z drugiej zapewnić mu wymaganą stabilizację w kości. Zabieg implantacji wymaga niezwykłej sterylności, implantu nie dotyka się nawet w rękawiczce – na wierzchołku ma on umieszczony specjalny przenośnik, który można chwycić narzędziami.

Następny krok to umieszczenie na implancie tzw. śruby zamykającej, która zabezpiecza wlot implantu i zapobiega wrastaniu dziąsła do środka wszczepu. Następnie zakładane są szwy, które należy zdjąć po 7 – 10 dniach. Po tej wizycie następuje kilkumiesięczny proces osteointegracji, czyli zrastania się implantu z kością.

Protetyka na implantach

Gdy implant zrośnie się z kością, można przystąpić do kolejnego etapu leczenia. Na wizycie lekarz odsłania wszczep i odkręca wcześniej zamontowaną śrubę zamykającą. Jej miejsce zajmuje śruba gojąca, która służy przygotowaniu dziąsła pod koronę protetyczną. Śruba ta wystaje ponad dziąsło na 1–2 mm.

Ostatni etap stanowi założenie korony protetycznej, mostu lub protezy całkowitej stabilizowanej na implantach – w zależności od sytuacji w jamie ustnej pacjenta i przyjętego planu leczenia.

 

Opieka pozabiegowa
po implantacji

Każdy pacjent musi pamiętać, że warunkiem niezbędnym do przyjęcia się implantu oraz jego prawidłowego funkcjonowania w zgryzie jest odpowiednia domowa higiena jamy ustnej oraz regularne wizyty w gabinecie w celu profesjonalnego usunięcia kamienia i osadu (1–2 razy w roku, w zależności od zaleceń lekarza).

ZABIEGI PRZYGOTOWAWCZE PRZED WSZCZEPIENIEM IMPLANTU

Po wnikliwej analizie wszystkich badań diagnostycznych czasami okazuje się, że w miejscu, gdzie powinien być wszczepiony implant ilość kości jest niewystarczająca. Najczęściej sytuacja taka ma miejsce, gdy minęło już dużo czasu od utraty zęba.

W większości przypadków możemy te warunki poprawić wykonując specjalistyczne zabiegi chirurgiczne. W takich sytuacjach wykorzystywana jest m. in. metoda piezochirurgii, czyli chirurgii ultradźwiękowej. Technika ta ma wiele zalet – pozwala na wykonanie precyzyjnych nacięć, ogranicza zniszczenie tkanek oraz krwawienie w miejscu zabiegu, przyspiesza również czas gojenia.

Sterowana regeneracja kości (inaczej GBR)

Jest to zabieg, który umożliwia odbudowę ubytków kostnych. W miejscu, gdzie przewidziane jest wprowadzenie implantu umieszcza się biomateriały kościotwórcze, dodatkowo pokryte błoną kolagenową. Ich obecność stymuluje odbudowę kości.

Podnoszenie dna zatoki szczękowej (inaczej sinus lift)

W przypadku, gdy zachyłek zatoki szczękowej uległ obniżeniu z powodu wcześniejszego zaniku kości po utracie zębów w odcinku bocznym, należy zwiększyć ilość miejsca niezbędnego do implantacji. Lekarz musi wówczas wykonać zabieg podniesienia dna zatoki i uzupełnić brakującą kość specjalnym materiałem.

Przeszczepy kości autogennej

Podczas zabiegów uzupełnienia tkanki kostnej możemy także wykorzystać własną kość pacjenta pobraną z jamy ustnej w postaci wiórków lub bloczków i wszczepić ją w miejsce przewidziane dla przyszłego implantu.

Rozszczep wyrostka (inaczej splitting)

Zabieg splittingu jest wykonywany razem z zabiegiem implantacji w Kamiennej Górze, gdy wyrostek zębodołowy jest za wąski. Po rozszczepieniu wyrostka, lekarz rozwarstwia blaszki kostne i wprowadza między nie implant i materiał kościozastępczy.

 

ZOBACZ WIĘCEJ:

Implanty Jelenia Góra

Implanty Wałbrzych